Zeehaven van Moerdijk heeft een goed jaar achter de rug


De haven ontving opnieuw meer schepen en de overslag via zeevaart steeg.

Mede door de lage waterstanden bleef de overslag in de binnenvaart iets achter. De totale overslag komt daardoor uit op ruim 18 miljoen ton. Dat maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk bekend.

De haven van Moerdijk zag de bedrijvigheid op het terrein verder toenemen. Onder meer met de komst van 8 nieuwe bedrijven en 10 hectare gronduitgifte. Dat resulteerde tevens in een toename van de werkgelegenheid. Naast meer schepen, nam ook het aantal goederentreinen toe met 7,5%. Deze groei is minder groot dan voorgaande jaren, doordat de huidige spoorcapaciteit dat niet toelaat. In 2019 werkt het Havenbedrijf samen met ProRail aan de optimalisatie van het spoor om verdere groei mogelijk te maken.

De positie van de haven als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is verder verstevigd, conform de ambitie in de Havenstrategie Moerdijk 2030, aldus het Havenbedrijf Moerdijk.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.