Zeehaven Moerdijk bevestigt en verstevigt positie als bovengemiddeld multimodaal knooppunt in de goederencorridors


Dankzij gezamenlijke inspanningen van het Havenbedrijf Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben de Minister en Staatssecretaris vorige week 7 miljoen beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van het spoor op het bovengemiddeld multimodaal knooppunt haven- en industrieterrein Moerdijk.

Deze middelen worden ingezet om de overbelasting van het spoor in Moerdijk op te heffen. Met als doel om de groei van multimodale goederenstromen mogelijk te maken en 740 meter lange treinen te faciliteren (Europese maatstaf voor goederentreinen). Zo maken we slim gebruik van de mogelijkheden, stimuleren we het gebruik van spoor als duurzame modaliteit om goederen te vervoeren en werken we aan de veiligheid op het terrein.

Door de toename van het spoorgoederenvervoer van en naar Moerdijk, met name door containervervoer, biedt het huidige emplacement te weinig capaciteit voor het uitvoeren van diverse processen (laden en lossen, opstellen, onderhoud etc.). Bij het huidige emplacement aan de Zuidelijke Randweg willen ProRail en het havenbedrijf daarom twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Tevens komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangeerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Het voordeel hiervan is dat treinen sneller afgehandeld kunnen worden, processen op het emplacement versnellen en de veiligheid wordt vergroot.

Verbetering spoorterminal

Naast de hierboven genoemde maatregelen heeft het havenbedrijf een Europese CEF-aanvraag gedaan voor de uitbreiding van de spoorterminalcapaciteit. De terminal beschikt op dit moment over drie korte sporen waardoor de treinen opgeknipt moeten worden om te kunnen laden/lossen. Het havenbedrijf wil de sporen verlengen naar 740 meter, waardoor treinen niet meer hoeven te worden opgeknipt en de overslagcapaciteit van containers wordt vergroot. Uitslag wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Het Rijk en de provincie hebben tijdens dit overleg ook afgesproken deze aanvraag richting Europa actief te ondersteunen.

Vrachtwagenparkeren, buisleidingenstraat en duurzame brandstoffen

Ook andere afspraken die voortkomen uit de bestuurlijke overleggen MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) zijn van belang voor Moerdijk. Zo is overeengekomen een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen te realiseren. Hiervoor is een gecoƶrdineerde aanvraag ingediend voor een Europese CEF subsidie voor het realiseren van truckparkings bij vier verschillende locaties in de corridors. Er wordt een afgestemd netwerk van vulpunten voor duurzame brandstoffen en andere energiedragers voor het wegtransport en de binnenvaart richting de toekomst gerealiseerd. Aan de modaliteit buisleidingen wordt gewerkt als alternatief voor transport van gassen, vloeistoffen of industriƫle restproducten. Deze afspraken dragen alle bij aan het realiseren van de ambities voor de zeehaven van Moerdijk en het verstevigen van de positie van Moerdijk in de goederencorridors.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.