Westereemscommissie voor eerste keer bij elkaar


De eerste vergadering van de Westereemscommissie vond deze week plaats in Harlingen.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid overlegden met elkaar over de begeleiding van het scheepvaartverkeer en het beheer van het vaarwater in het Westereemsgebied.

De oprichting van de commissie komt voort uit een verdrag tussen Nederland en Duitsland dat op 1 juli 2018 in werking is getreden over het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen. Naast vertegenwoordigers van de overheid nemen ook de aangrenzende havens Eemshaven, Delfzijl en Emden aan het overleg deel. De commissie wordt over thema’s zoals natuur- en waterkwaliteit en de effecten van scheepvaartactiviteiten, het verspreiden van baggerspecie en de zandwinning in het gebied, geïnformeerd. De Westereemscommissie vergadert in principe eenmaal per jaar.

Intensievere samenwerking Westereemsgebied

‘Het nieuwe verdrag is een goede basis voor een verdere intensivering van de samenwerking tussen de beide landen’, legt Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, uit. ‘Het verdrag biedt de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld vlot scheepvaartverkeer, veiligheid en duurzaamheid gezamenlijk te realiseren.’

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, president-directeur Wasserstrassen und Schifffahrt, is hoofd van de Duitse delegatie. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we, zoals tot nu toe het geval is, ook in de toekomst succesvol blijven samenwerken. Op deze manier creëren we de voorwaarden voor gelijke en efficiënte toegang tot de havens aan de Eems.’

Afspraken over bevoegdheden

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de bevoegdheden in het Westereems-gebied. Voor het westelijke deel is Nederland bevoegd gezag, voor het oostelijke deel Duitsland. Het verdrag regelt de verantwoordelijkheden voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer en de installaties voor hernieuwbare energie en alle kabels en pijpleidingen. Momenteel is Tennet een elektriciteitskabel aan het leggen van Eemshaven naar Denemarken. Deze kabel loopt door het Westereemsverdrag-gebied.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.