Werknemersbelangen niet belangrijk voor metaalwerkgevers: FME blijft cao blokkeren


Op dinsdag 8 januari is er over de metalektro-cao opnieuw een informeel overleg geweest tussen de vakbonden en werkgeversvereniging FME.

Daaruit blijkt dat de werkgevers met mooie woorden strooien, maar zonder inhoud. Volgens FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 blijkt uit de gesprekken heel duidelijk dat werknemersbelangen niet belangrijk zijn voor de metaalwerkgevers. Op belangrijke punten handhaaft FME namelijk onverkort haar blokkades.

Na maanden van stakingen en miljoenen euro’s aan schade voor werkgevers én werknemers, stelt de FME gemiddeld een vrijblijvende 2,9% loonsverhoging per 12 maanden voor. Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: ‘De werkgevers bieden nu slechts 0,1% meer dan hun eindbod van september 2018 en dan nog steeds vrijblijvend, zodat werkgevers zonder betrokkenheid van werknemers zelf nog kunnen bepalen of ze die loonsverhoging werkelijk gaan doorvoeren. De FME goochelt wat met cijfers waardoor het mooier lijkt, maar totaal is het gemiddeld nog altijd hetzelfde, omdat er geen enkel extra bod of eenmalige uitkering is voor het gemis aan loon uit 2018 en er ook geen loonsverhoging is voorgesteld voor 2021. De rijke grootmetaalsector biedt dus minder dan in sectoren zoals de bouw, de motorvoertuigen, de zorg en de schoonmaak.’

Stakingen gaan door

De werkgevers willen nog steeds niet eerlijk delen en dus gaan de stakingen onverminderd door, aldus Bolster: ‘Onbegrijpelijk en onverantwoord dat zo met de belangen van werknemers wordt omgegaan. Alsof we tientallen jaren worden teruggeworpen in de tijd! Blijkbaar zijn nog vaker stakingen nodig, voordat de metaalwerkgevers eindelijk eens tot inzicht komen en de FME toestemming geven om fatsoenlijke afspraken te maken. Als FME namens de werkgevers eindelijk eens met een serieus mandaat komt die recht doet aan die 150.000 medewerkers in de sector, komen wij natuurlijk graag weer aan tafel.’

Werknemersbelangen niet belangrijk

Nog steeds bieden de werkgevers hetzelfde –op sommige punten zelfs minder – dan bij de start van de onderhandelingen bijna een jaar geleden: het loonbod is al sinds vorig jaar hetzelfde, er wordt geen pact tussen generaties toegestaan waarbij jongeren vaste banen krijgen en metaalwerkers vanaf 60 jaar recht krijgen om korter te werken om gezond het pensioen te kunnen halen. Ook blijken geen afspraken mogelijk over minder belastende alternatieven voor (ploegen)roosters of over het beperken van ongebreideld overwerk. Zeggenschap over werktijden of over eigen scholing is uit den boze en ook voor een goede werk/privébalans komen geen cao-afspraken als het aan de FME ligt. Jorg Sauer van VHP2: ‘De oplossingsgerichte opstelling van de vakbonden zie ik helaas niet terug bij de FME. Als FME echt naar de belangen van de sector en haar werknemers kijkt, dan moet die cao binnen handbereik zijn.’

Eerlijke verdeling lijkt zoek

Albert Meeuwissen, De Unie: ‘Of het nu gaat over de loonsverhogingen, generatiepact of doorbetaling bij ziekte, de solidariteit lijkt steeds verder te zoeken in de voorstellen van de werkgevers. De Unie gaat voor eerlijke en duidelijke afspraken voor de hele sector. Dat is goed voor de mensen in de sector en maakt ook de sector aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.’

Belang van een sector-cao Metalektro

De FME blijft blokkades opwerpen om te kunnen komen tot een cao Metalektro. Bestuurder Loes Bezemer-Videler, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat de FME op dit moment niet bereid is om een sector-cao Metalektro af te sluiten die ook in het belang van werknemers is. Zeker nu in deze tijd, waarin er enorme tekorten zijn aan vakmensen en er bij veel bedrijven winsten worden gemaakt. Bizar om te zien, dat de FME niet zijn verantwoordelijkheid neemt en niet durft te staan voor een sector waar ze juist trots op moeten zijn. Het wordt echt de hoogste tijd dat de FME inziet dat je werknemers juist dient te waarderen en in hen dient te investeren om uiteindelijk toekomstbestendig te kunnen zijn.’

De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de grootmetaal, zoals scheepswerven, diverse VDL-bedrijven, Stork, ASML, Fokker, DAF, Siemens en Scania.

Bron: FNV

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.