Werkgelegenheid door export auto-industrie meer dan 20 procent gedaald


De export van de Nederlandse auto-industrie leverde in 2022 in totaal 42,5 duizend voltijdbanen op voor de Nederlandse economie.

Dat is 22 procent minder dan in het piekjaar 2018. Deze daling kwam volledig voor rekening van aanleverende bedrijfstakken, zoals uitzendbureaus. De verdiensten dankzij de export van de auto-industrie waren goed voor 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2018 was dat 0,7 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2018 piekte de totale werkgelegenheid als gevolg van de export door de Nederlandse auto-industrie met ruim 54,4 duizend voltijdbanen (vte). In 2022 was dat 11,9 duizend vte minder. De werkgelegenheid daalde het meest bij de aanleverende bedrijfstakken; bij de uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling met 3,7 duizend vte. De werkgelegenheid in de auto-industrie zelf bleef vrijwel gelijk.

De werkgelegenheid binnen de auto-industrie is grotendeels afhankelijk van de export. De export was goed voor 86 procent van de totale werkgelegenheid binnen deze sector. Voor de hele Nederlandse economie is dat 31 procent.

Merendeel werkzame personen dankzij export van de auto-industrie in vast dienstverband
In 2021 vond meer dan de helft (54 procent) van het aantal gewerkte uren per week ten behoeve van de export van de Nederlandse auto-industrie plaats bij de aanleverende bedrijfstakken (indirecte werkgelegenheid) en 46 procent bij de auto-industrie zelf (directe werkgelegenheid).

Ongeveer 70 procent van het aantal gewerkte uren per week werd gemaakt door personen met een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Werknemers met een contract voor bepaalde tijd (flexcontracten) waren vooral werkzaam binnen aanleverende sectoren. Zelfstandigen zijn alleen werkzaam binnen aanleverende sectoren.

Met 44 procent van de gewerkte uren per week waren technische beroepen het meest betrokken bij de export van de auto-industrie en aanleverende bedrijfstakken, gevolgd door administratieve beroepen (19 procent) en commerciƫle beroepen (10 procent).

Exportverdiensten vertonen dezelfde dalende trend als de werkgelegenheid

In 2022 verdiende Nederland 4,4 miljard euro aan de export van de auto-industrie, vergeleken met het piekjaar is dat 846 miljoen euro minder. Terwijl de directe exportverdiensten van de auto-industrie daalden met 9 procent, waren de grootste afnames met 23 procent te zien bij aanleverende bedrijfstakken (indirecte exportverdiensten).

De export van de auto-industrie piekte in 2018 met een waarde van 12,6 miljard euro. In 2022 was dat 20 procent minder.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.