“We maken ons klaar voor de nieuwe generatie van offshore windprojecten”


Jan De Nul Group bestelt een derde offshore jack-up schip, de Voltaire genaamd, bij de scheepswerf COSCO Shipping Heavy Industry in China.

Dankzij een hoofdkraan met een ongeëvenaard hefvermogen van meer dan 3.000 ton kan dit hefeiland de hernieuwbare energiesector helpen om een nieuwe generatie van windmolenparken op zee te bouwen. Het schip moet in 2022 klaar zijn.

De offshore windsector wereldwijd investeert in de ontwikkeling van een nieuwe generatie van offshore windturbines. Deze turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn en hebben wieken van 120 meter lang. De offshore installatieschepen die momenteel op de markt beschikbaar zijn, ondervinden meer en meer moeilijkheden om deze nieuwe turbines, met hun enorme afmetingen en installatiehoogtes, en de steeds grotere funderingen te installeren.

Niet alleen zal de Voltaire ten dienste staan van de hernieuwbare energiesector, ook zal het kunnen worden ingeschakeld voor de offshore olie- en gasindustrie, alsook voor ontmanteling van offshore installaties.

Dit offshore jack-up schip werd genoemd naar de Franse schrijver, historicus en filosoof François-Marie Arouet, beter bekend als Voltaire en een icoon van de Verlichting uit de 18de eeuw. Zowel Voltaire als het installatieschip zijn pioniers binnen hun vakgebied.

Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group : “We maken ons klaar voor de nieuwe generatie van offshore windprojecten. Bij de oplevering in 2022 zullen we de nieuwste offshore windturbines en funderingen op een efficiënte manier kunnen installeren. Deze investering is een logische stap vooruit in de verdere uitbouw van onze offshore windafdeling. Enerzijds zal dit derde jack-up schip ons helpen om ons groeiend aantal offshore windparkprojecten wereldwijd uit te voeren. Anderzijds erkennen we de globale trend naar grotere windturbines om in te spelen op de toenemende vraag naar groene energie. De Voltaire zal alle vereiste specificaties hebben om deze toekomstige uitdagingen aan te gaan.”

De Voltaire zal op het vlak van milieu aan alle eisen voldoen, doordat het dezelfde uiterst geavanceerde emissiebehandelingstechnologie aan boord zal hebben als alle andere schepen met extreem lage emissies in Jan De Nul’s vloot (Ultra-Low Emission vessels of ULEv’s genaamd).

Baanbrekende emissiebehandelingstechnologie

Jan De Nul Group gaat milieu-uitdagingen aan door te focussen op het verlagen van de voetafdruk van zijn maritieme activiteiten op luchtkwaliteit en klimaat. Luchtverontreiniging is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Bouwactiviteiten op zee situeren zich meestal in de buurt van kustlijnen, grotere en kleinere havens, en dichtbevolkte gebieden.

Als een van de belangrijkste wereldspelers in waterbouwwerken verricht Jan De Nul Group baanbrekend werk op het vlak van emissiebehandeling. De nieuwste generatie van Jan De Nul’s schepen is uitgerust met een filtertechniek voor uitlaatgassen die voldoet aan de strengere Europese EURO STAGE V-richtlijnen inzake emissies op het land en op binnenwateren.

Ongeacht de brandstofkeuze of motortechnologie, de uitlaatgassen moeten altijd gefilterd worden. Daarom ontwierp Jan De Nul Group de Voltaire als een schip dat vaart op gasolie, maar uitgerust is met een uiterst geavanceerd tweeledig uitlaatgasfiltersysteem met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) en een dieselpartikelfilter (DPF).

Jan De Nul paste deze baanbrekende emissiebehandelingstechnologie al eerder toe op vijf sleephopperzuigers waarvan er drie nog in aanbouw zijn. De Voltaire wordt hiermee het eerste zeegaande installatieschip ter wereld met extreem lage emissie (ULEv) én met EURO STAGE V-certificatie.

Karakteristieken van dit future-proof jack-up schip

De Voltaire is specifiek ontworpen voor het vervoeren, hijsen en installeren van offshore windturbines, turbineonderdelen en funderingen. Het schip zal betere operationele limieten hebben dan de huidige jack-up schepen.

De belangrijkste kenmerken zijn een hoofdkraan van meer dan 3.000 ton, een operationele diepte van ongeveer 80 meter, een nuttige lading van ca. 14.000 ton en accommodatie voor 100 personen. Het schip heeft vier palen om een stabiele werkomgeving te creëren door zichzelf boven het zeeoppervlak te heffen. De Voltaire is uitgerust met een DP2-systeem.

In vergelijking met de andere twee jack-up schepen van Jan De Nul, de Vole au vent en de Taillevent, heeft dit schip bijna 100 procent meer dekruimte. Het schip zal niet enkel in staat zijn om de toekomstige generatie windturbines en funderingen te vervoeren, dankzij de grotere dekruimte zal Jan De Nul ook de installatiewerken op zee kunnen optimaliseren, en het brandstofverbruik en de emissies kunnen verlagen.

Wereldwijde ervaring met offshore windmolenparken

Jan De Nul Group kan terugvallen op zijn ruime Europese ervaring in het bouwen van offshore windparken in België, Engeland, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland. Deze Europese referenties worden in 2019 verder aangevuld met onder andere de bouw van het Northwester 2 offshore windmolenpark in België. Dit project betreft de installatie van ‘s werelds grootste offshore windturbines met een vermogen van 9,5 MW en een wiekdiameter van 164 meter. Een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor Jan De Nul en zijn klanten, maar ook voor de offshore windenergie-industrie.

Jan De Nul Group is niet alleen actief in Europa, maar ook wereldwijd. Midden 2018 ondertekende Jan De Nul, als eerste Europese aannemer op de Aziatische offshore windmarkt, twee grote offshore windparkcontracten in Taiwan: het Formosa 1 Fase 2 OWF-project voor Formosa Wind Power Co. (bouw in 2019) en het Changhua OWF-project in opdracht van Taiwan Power Company (bouw in 2020). Beide projecten zijn momenteel in uitvoering.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.