Waddenzee-proof ponton voor vloeibaar scheepsafval


Damen Shipyards Den Helder heeft op haar locatie Texel – Oudeschild, een Maritiem Milieu Ponton in gebruik genomen.

Het ponton is door Damen speciaal ontworpen voor de verwerking van vloeibaar scheepsafval en gericht op het voorkomen van morsen van milieuvervuilende stoffen. Omdat dit voor een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee extra belangrijk is, hebben het Waddenfonds en de Provincie Noord–Holland financieel aan deze ontwikkeling bijgedragen.

De gangbare afvalpontons voldoen weliswaar aan de huidige milieu-eisen, maar zijn verre van veilig. Een klein ongeval kan ernstige gevolgen hebben zo dicht bij de Waddenzee. Het specifiek voor dit werk ontworpen ponton heeft een geautomatiseerde afvalinname vol controleprocessen. De ‘one stop’ uitvoering vergroot de veiligheid en minimaliseert milieurisico’s met een zeeschip langszij en temidden van allerlei logistieke en industriële drukte.

Het Milieu Ponton is ingericht om alle soorten scheepsafval in te nemen, zoals afvalwater, ballastwater, bilgewater, spuitwater ten gevolgen van schoonwassen, olie en verf. Deze afvalstoffen worden direct gefilterd, gescheiden en zo nodig gereinigd. Vervolgens worden ze voor vernietiging afgevoerd, schoon geloosd op het riool of hergebruikt.

Het Milieu Ponton biedt een oplossing waar zeeschepen veilig kunnen afmeren en milieuvriendelijk hun afvalstoffen kunnen afgeven. Het levert zo een bijdrage aan het behoud van een schone en gezonde Waddenzee en kan zo bijdragen aan meer (maritieme) economische activiteit, en werkgelegenheid, zoals onderhoud en reparatie.

Het ponton dient tevens als demonstratieproject waarmee Damen nieuwe technologie en ‘gereedschappen’ onder de aandacht kan brengen bij bijvoorbeeld andere scheepswerven, havenbedrijven en jachthavens.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.