Vooronderzoek naar overnachtingshaven voor binnenvaartschippers in Spijk


Rijkswaterstaat realiseert in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers.

Hierdoor bevorderen we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer omdat schippers zich beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden kunnen houden. Voor we aan de slag gaan, is er uitgebreid vooronderzoek nodig.

Om de overnachtingshaven in Spijk te kunnen realiseren, is ingenieursbureau RHDHV in april 2018 gestart met de uitvoering van verschillende vooronderzoeken. Het gaat om ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en de controle op niet-gesprongen explosieven.

Beschermde planten en dieren in de Beijenwaard

Ecologen onderzoeken onder andere of er beschermde planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Dat gebeurt niet alleen op het land, maar ook in het water. Met DNA-onderzoek van watermonsters uit het gebied kunnen we zien welke dieren en planten in het gebied aanwezig zijn. Tijdens de planfase zijn ook ecologische onderzoeken uitgevoerd. Die informatie wordt met de huidige onderzoeken geactualiseerd. Zo blijven we goed op de hoogte van de beschermde planten en dieren in het gebied.

Bodemonderzoek van de uiterwaard

Daarnaast brengen we in kaart welk materieel er nodig is om de haven af te kunnen graven. Hiervoor zijn bodemmonsters van de uiterwaard nodig. Vanaf maandag 4 juni 2018 wordt gestart met het archeologisch onderzoek. Daarvoor graven we een groot aantal sleuven om de bodem te onderzoeken op archeologische resten en vindt er onderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven. Na het onderzoek worden de sleuven, die gemiddeld 5 bij 10 m groot zijn, weer dichtgemaakt.

Aanleg overnachtingshaven Spijk

De informatie uit het vooronderzoek wordt gebruikt voor het contract, waarop aannemers zich kunnen inschrijven. Naar verwachting start de aanleg van de overnachtingshaven in de zomer van 2019.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.