Vooral meer uitvoer van transportmiddelen en machines


De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7 procent minder hard dan in het voorgaande jaar.

Toen lag de export 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product.

De invoer van goederen en diensten lag ook 2,7 procent hoger dan in 2017. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.