Volop kansen voor slimmer asfalt


Om de rijkswegen van transportland Nederland in goede staat te houden en de verkeersdoorstroming te garanderen, is veel asfalt nodig.

De ‘asfaltketen’ heeft zich verenigd in de Asfalt-Impuls. Samen willen de deelnemers het onderhoud en aanleg niet alleen beter voorspelbaar en efficiënter maken, maar ook duurzamer.

Geheel in lijn met de Marktvisie geven wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, producenten en kennisinstellingen de Asfalt-Impuls samen vorm. Het programma moet vooral een duurzame impuls aan het product asfalt geven. In 2050 moet al het asfalt 100% circulair en 100% energieneutraal zijn.

Hoogwaardige toepassing asfalt

Grote ambities, zo erkent Rob Hofman, productielijncoördinator wegenbouw bij Rijkswaterstaat en een van de trekkers van de Asfalt-Impuls. ‘Oud asfalt gebruiken we nu al opnieuw, maar alleen voor de onderlagen. Maar als je echt werkt volgens het cradle-to-cradle-principe, wil je het oude asfalt ook gebruiken voor de toplaag, zoals het zoab. Ook omdat dit relatief dure materialen zijn. Dan is er namelijk sprake van hoogwaardige toepassing.’ Een ander voordeel van een volledig hernieuwbare asfaltweg: lagere transportkosten. ‘Bitumen komt uit het Midden-Oosten of Venezuela. En de stenen in asfalt zijn afkomstig uit Noorwegen en Schotland. Dat transport en de CO2-uitstoot daarvan ben je bij volledige hernieuwbaarheid kwijt.’

Asfalttrein

Hergebruik is mogelijk door het oude asfalt laag voor laag af te pellen. ‘Er is al een aannemer die een ‘asfalttrein’ inzet’, vertelt Hofman. ‘Het voorste gedeelte van de trein schraapt lagen van het asfalt, terwijl de ‘wagonnetjes’ daarachter het verwarmen en weer aanbrengen, een continu proces.’ Deze en andere innovaties bestaan al, maar moeten nog beproefd worden op het wegennet van Rijkswaterstaat. Ze vragen bovendien een andere mindset. Niet alleen van de aannemer of de producent, maar van de hele asfaltbranche. ‘Om een voorbeeld te noemen: de mensen die het asfalt eruit frezen, zijn gewend dit in grote brokken te doen. Niet laag voor laag. Ze kunnen dat wel, maar zijn het gewoon niet gewend. Zo zijn er veel dingen die al mogelijk zijn, maar die niet gebeuren omdat we er nog niet met de juiste blik naar kijken.’

Big data

Bij het verduurzamen en verbeteren van het asfalt kijkt Rijkswaterstaat ook nadrukkelijk naar big data. Adviseur Rutger Krans geeft aan dat er heel veel gebruiksgegevens zijn als het gaat om de rijkswegen. ‘Bijvoorbeeld uit eigen onderzoek of detectielussen. Combineer je die met data van bijvoorbeeld het KNMI, CBS of gemeenten, dan kun je daar met machine learning veel uit halen.’ Op dit moment gaat het om zo’n 400 parameters per hectometervak. ‘Dit aantal zal alleen nog maar groeien, nu ook de partijen van de Asfalt-Impuls gegevens gaan aanleveren. Ons uiteindelijke doel? Een model waarmee de levensduur van een snelweg nauwkeurig te voorspellen is.’

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.