VNO-NCW: ‘Sterke miljoenennota vraagt om een ondernemend vervolg’


“De rijksbegroting ligt er keurig bij en burgers en bedrijven krijgen geleidelijk aan lagere lasten.”

“Daarvan is wel pas serieus sprake vanaf 2020. De ‘boete op ondernemen’ voor ondernemers in Box-2 is weliswaar lager dan eerder werd voorgesteld, maar moet er helemaal niet komen.” Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, in een eerste reactie op de miljoenennota. “Boekhoudkundig is de Rijksbegroting een pronkstuk. Nu alleen nog zorgen voor een ondernemend vervolg, zodat de economie niet vastloopt op termijn.”

Volgens De Boer blijft een aantal kansen voor een beter ondernemingsklimaat namelijk onbenut. Zo zijn veel van de extra investeringen niet voldoende om het vastlopen van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het OV en andere infrastructuur op termijn te voorkomen. Het Rijk zal uit een ander vaatje moeten tappen en slimmer gebruik moeten maken van private financiering. De overheid kan hiervoor de juiste condities creëren door bijvoorbeeld deelname in projecten of betere regels. “Anders loopt Nederland de komende jaren op tal van fronten vast. Ook voor het slagen van het klimaatakkoord is zo’n ondernemende aanpak essentieel,” aldus de VNO-NCW-voorzitter.

Lagere lasten

Slecht te spreken is de ondernemingsorganisatie over de beperkte aanpassing van het Box-2 tarief (van 28,5% naar 26,9%, waar het nu 25% is). “Dit blijft een doorn in het oog. Het raakt de familiebedrijven, terwijl zij een pijler onder onze economie zijn. Wij blijven dan ook knokken om deze boete op ondernemen van tafel te krijgen,” aldus De Boer.

Ook de bezuiniging op de 30%-regeling voor bestaande gevallen zijn volgens hem een slechte zaak. “De overheid toont zich hier onbetrouwbaar.” Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit ook een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden.

Goed is dat de Inkomstenbelastingen en de Vennootschapsbelasting voor het eerst weer structureel omlaag gaan voor bedrijven en zelfstandigen. “Hier maken we ons al jaren hard voor en zo wordt beter voelbaar dat werken en ondernemen in Nederland echt loont. De afschaffing van de dividendbelasting maakt Nederland, als kleine kapitaalmarkt, verder aantrekkelijker. Bovendien zal deze belasting door alle rechtszaken of vertrek van hoofdkantoren anders toch opdrogen,” aldus De Boer. Goed is dat de zogeheten Werkkostenregeling eindelijk wordt aangepast.

De arbeidsmarkt

Positief is dat het ontslagrecht door dit kabinet wordt aangepakt. Wel wachten ondernemers nog op een nieuwe regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. Ook dit is nodig om het minder risicovol te maken voor ondernemers om mensen aan te nemen. Daarnaast moeten de plannen voor premiedifferentiatie nog worden aangepast, aangezien dit sommige sectoren onevenredig raakt. VNO-NCW werkt verder samen met de sociale partners aan versterking van het pensioenstelsel en het aan werk helpen van mensen die nu nog altijd langs de kant staan ondanks de sterke economie.

Donkere wolken aan de horizon

Ondanks de verder nette begroting werpen de Brexit en de groeiende handelsoorlog van de VS met China een donkere schaduw vooruit. “De Nederlandse regering en bedrijven moeten gezamenlijk alles in het werk stellen dat de handel met Engeland zo soepel mogelijk blijft lopen na de Brexit -datum. Een overgangsperiode waarin ondernemers zich kunnen voorbereiden op de toekomstige handelsrelatie is essentieel,” aldus De Boer. “We moeten in deze roerige tijden verder blijven strijden tegen protectionisme. Nederland Exportland en geen enkele burger is daar uiteindelijk bij gebaat.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.