VNG en PRN garanderen gescheiden inzameling oud papier met convenant 6


Gemeenten hebben ook de komende jaren de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en –karton afgenomen wordt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben de afspraken hierover in een nieuw convenant verlengd. Het zesde Papiervezelconvenant heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. Tot 31 december 2018 is het vijfde papiervezelconvenant nog van kracht.

Het Papiervezelconvenant waarborgt de gescheiden inzameling en recycling van oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens. Nederland is met 87% papierrecycling een koploper in de wereld. Gemeenten en papierketen zorgen er samen voor dat dit ook mogelijk is als het economisch even tegen zit. Met het papiervezelconvenant bekrachtigen gemeenten en de papier- en kartonsector, vertegenwoordigd in PRN, hun inzet voor het gesloten houden van de papierkringloop en het streven naar een circulaire economie.

Met het convenant geeft de papier- en kartonsector invulling aan vrijwillige producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingsproducten van papier en karton die zij op de markt brengen. Dit zijn bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke. De 349 gemeenten die zijn aangesloten bij PRN kunnen rekenen op een gegarandeerde minimum afzetprijs van €25 per 1.000 kilo oudpapier en –karton die onder de categorie niet-verpakkingen valt. Dit is 72% van de totale oudpapier en –kartonstroom van particuliere huishoudens.

Daarnaast garandeert PRN gemeenten onder alle marktomstandigheden de afname van het ingezamelde oudpapier en -karton. Gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon mogelijk is.
Later dit jaar zal de modelovereenkomst waarop de contracten tussen gemeenten en PRN zijn gebaseerd, door VNG en PRN aangepast worden conform de afspraken in het zesde Papiervezelconvenant. Gemeenten worden hierover benaderd door PRN.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.