Vier partijen op shortlist drijvend zonnepark Zon op De Slufter


Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf stellen in nauwe samenwerking met het baggerdepot De Slufter 80 hectare wateroppervlakte ter beschikking voor het realiseren van een drijvend zonnepark.

Toekomstige exploitanten konden zich hiervoor inschrijven. Havenbedrijf Rotterdam voert de tender uit en stelde uit meerdere gegadigden een shortlist op van vier partijen.

De deelnemende partijen in het biedproces van Zon op De Slufter op de shortlist zijn:

ENECO Solar B.V en Rebel Energy & Infra Developers B.V.
RWE Solar Netherlands B.V.
Slufter BV i.o. (bestaande uit BESIX Group SA en Perpetum Energy BV)
Sun Float Power BV i.o. (bestaande uit DevCap Infra BV, Solinoor BV, Enerparc AG)

Deze deelnemende partijen krijgen tot eind november dit jaar de mogelijkheid om een definitieve bieding te doen. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2025 een keuze gemaakt wordt. Een belangrijk criterium is een goede samenwerking met de Beheer organisatie Slufter, dat het baggerspeciedepot beheert en onderhoudt. Deze werkzaamheden moeten doorgang kunnen vinden tijdens de aanleg en operationele fase van het drijvend zonnepark.

In het depot De Slufter wordt verontreinigde baggerspecie opgeslagen. Door dit te combineren met de opwek van zonne-energie is voor het realiseren van duurzame energie op deze locatie geen extra ruimte nodig. De Slufter kan in potentie een geïnstalleerd vermogen van circa 128 MWp kwijt. Hiermee kan jaarlijks een hoeveelheid duurzame stroom worden opgewekt die gelijk staat aan het verbruik van ca. 33.000 huishoudens en een CO2 reductie van ruim 50kton. Het wordt daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland.

De uiteindelijke exploitant is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van de opgewekte energie. Er zijn volop mogelijkheden in het nabij gelegen gebied voor directe verbindingen. Het zonnepark kan zo ook potentieel bijdragen aan het verlichten van netcongestie in het gebied.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.