Vier op vijf bedrijven hebben intralogistieke problemen


Inefficiëntie, gebrek aan gekwalificeerd personeel en onvoldoende overzicht van het totale logistieke proces.

Ruim 80% van de bedrijven die actief zijn in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek geven aan dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen. In productiebedrijven wordt door bijna een derde het te laat aanleveren van onderdelen/materialen op het moment van productie als grootste probleem genoemd. Automatisering, digitalisering, robotisering en AI ziet men als de belangrijkste middelen om de knelpunten op te lossen. Dit blijkt uit onderzoek* uitgevoerd in opdracht van CLS iMation, een bedrijf dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering met gespecialiseerde consultants en ingenieurs.
Optimalisering en/of uitbreiden van de automatisering en van de digitalisering worden het meest naar voren gebracht als oplossing van de problemen. Men verwacht dat de te vernieuwen logistieke organisatie het mogelijk zal maken om direct in te grijpen als er iets fout gaat en men goed inzicht en overzicht heeft van het totale proces. Daaraan gekoppeld ziet men graag een leverancier die direct beschikbaar is bij problemen en als consultant het bedrijf terzijde staat.

40% ziet toegevoegde waarde in robotisering en AI omdat daarmee efficiënter, kwalitatiever en goedkoper kan worden gewerkt. Een kwart weet echter niet of dit voor hen interessant is. De reden die men hiervoor aangeeft is het gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied.

Veel eisen aan implementatiepartner

De eisen die gesteld worden aan een externe partij die deze zaken zou moeten implementeren zijn aantoonbare ervaring, een bekende lokale organisatie en een specialisatie in logistieke processen. Aanvullend zoekt men een bedrijf dat betrokken blijft om service te verlenen na de implementatie, internationale ervaring heeft en verder een koppeling kan maken tussen logistieke- en productieprocessen. Als dit bedrijf dan een aanbieder van totaaloplossingen is en daardoor in staat is om voor het bedrijf nieuwe oplossingen te blijven ontwikkelen, geeft men daaraan de voorkeur.

Inzicht dankzij simulatie programma

De meeste respondenten geven aan dat zij onvoldoende overzicht van het totale logistieke proces en onvoldoende inzicht in hoe de verschillende onderdelen van het logistieke proces samenwerken hebben. Volgens Hendrick Hertzer, Key Account voor de Benelux bij CLS iMation, wordt het daardoor steeds moeilijker om problemen bij bestaande logistieke processen aan te pakken, omdat je niet precies weet waar de knelpunten zitten. “Intralogistieke processen verbeteren gaat niet zonder inzicht in de huidige proces”, zegt Hertzer, “wij hebben hiervoor een simulatietool (Simulation as a Service) ontwikkeld waarmee we huidige processen en de interactie tussen bestaande systemen in beeld kunnen brengen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens, zonder lopende processen te verstoren, geautomatiseerde oplossingen ontwikkelen en testen.”

Volgens Hertzer kunnen, afhankelijk van het soort organisatie, automatisering, digitalisering, robotisering en AI deel uitmaken van een integrale maatwerkoplossing. Voorwaarde is wel dat ze volledig op elkaar worden afgestemd en met elkaar verbonden. Dat maakt het mogelijk om via een dashboard het hele proces centraal te monitoren en indien nodig direct in het proces in te grijpen. Hij ziet dat veel bedrijven afwachtend zijn om hun logistieke processen te verbeteren. “Vaak is men bang dat de lopende processen tijdens implementatie verstoord worden, ook omdat medewerkers aan de nieuwe situatie en/of andere werkwijzen moeten wennen. Maar als je het hele project vooraf goed voorbereid is dat helemaal niet aan de orde.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.