Vervanging kademuur Maaskade


Het Havenbedrijf Rotterdam en aannemer Hakkers B.V. organiseren op dinsdag 2 oktober 2018 om 19.00 uur bij Stichting Welzijn Mualla op het Noordereiland een informatiebijeenkomst over de vervanging van de kademuur van de Maaskade.

In december 2015 is er op de Maaskade ongeveer 40 meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte gedeelte moet worden hersteld, want de kade voldoet niet meer aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 2 oktober worden bewoners, bedrijven, binnenvaart en andere betrokkenen geïnformeerd over de planning, hinder beperkende maatregelen, uitvoering en communicatie rond de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Vooropnames panden Maaskade

Bezoekers van de informatiebijeenkomst krijgen ook een uitgebreide toelichting over de vooropnames van de panden op de Maaskade. Hakkers en het Havenbedrijf stellen alles in het werk om schade aan woningen, panden en de omgeving van de Maaskade te voorkomen. De panden op de Maaskade worden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau bouwkundig opgenomen. Dit betekent dat de huidige staat van de panden en eventuele bestaande schades aan de binnen- en buitenzijde van de gebouwen worden vastgelegd. Deze vooropname kan gebruikt worden om de situatie voor en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te vergelijken. En om te bepalen of er eventuele schade door de werkzaamheden is ontstaan. Na de bouwwerkzaamheden wordt er ook een na-opname uitgevoerd.

QuattroExpertise B.V. verzorgt deze opnames. Bewoners van de panden op de Maaskade ontvangen binnenkort een brief van dit bedrijf, waarin zij het proces van de vooropnames verder uitlegt en hen informeert over het maken van een afspraak.

In augustus selecteerde het Havenbedrijf Rotterdam aannemer Hakkers B.V. voor het vervangen van circa 500 meter kademuur van de Maaskade. Hakkers heeft ruime ervaring met het realiseren van waterbouwprojecten in binnenstedelijk gebied. Het Havenbedrijf en Hakkers vinden het belangrijk om betrokkenen tijdig te informeren over de planning, voorbereidingen en uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan de Maaskade.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.