Vertraging project Verruiming Julianakanaal


In december 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat het afronden van het project Verruiming Julianakanaal december 2018 niet gehaald zou worden en zou verschuiven naar 2020.

Nu is concreet geworden dat de openstelling moet worden uitgesteld tot eind 2023.

Resterende werkzaamheden voor andere partij

Rijkswaterstaat heeft gedurende ruim een jaar alles op alles gezet om de samenwerking met de marktpartij aan wie dit werk is opgedragen te kunnen continueren. Het is echter gebleken dat de samenwerking met deze marktpartij in dit contract, ondanks de vele inspanningen, niet tot afronding van de werkzaamheden voor dit project gaat leiden. Daarom heeft Rijkswaterstaat het besluit moeten nemen om de resterende werkzaamheden, voor rekening en risico van de betreffende marktpartij, aan een andere partij op te dragen om afronding van het werk te bereiken.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.