Verkeershinder tussen knooppunt Vaanplein en Ridderkerk


Rijkswaterstaat vervangt de signalering boven de snelwegen A15, de A16 en de A38 tussen knooppunt Vaanplein en Ridderkerk.

Vanaf 2 maart 21.00 uur tot en met 3 maart 2019 10.00 uur is er verkeershinder tussen knooppunt Vaanplein en Ridderkerk.

Afwisselend sluit Rijkswaterstaat de hoofdrijbaan of de parallelrijbaan. Dan zijn kortdurende omleidingen van kracht. Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleiding aan. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 minuten.

Bijzonderheden werkzaamheden knooppunt Vaanplein-Ridderkerk

Weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het werk moet worden uitgesteld. De reservedatum is in de nacht van 5 mei 2019. Tijdens het werk kunnen de hulpdiensten in noodsituaties met aangepaste snelheid het werkvak passeren.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.