Verduurzaming goederenvervoer op de rem


RAI Vereniging heeft geen enkel begrip voor het Kabinetsbesluit om de huidige accijnsteruggaafregeling op LNG (vloeibaar gas) voor vrachtwagens niet te continueren.

Volgens RAI Vereniging zet het kabinet hiermee de ontwikkeling van een veelbelovende brandstof, die essentieel is bij het terugdringen van CO2-uitstoot door het vrachtverkeer, onder druk.

Dit besluit ondermijnt de lopende onderhandelingen voor het Klimaatakkoord, schaadt het vertrouwen van ondernemers en staat bovendien haaks op het advies om de regeling voort te zetten.

LNG is een relatief schone fossiele brandstof die, met de overgang naar bio-LNG, van groot belang is bij de reductie van de CO2-uitstoot door het vrachtverkeer.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck benadrukt dat ook de toekomst van vrachtverkeer uiteindelijk zero emissie is, maar dat in de aanloopperiode alternatieve schonere brandstoffen van belang zijn. “De route naar bio-LNG is voor de Nederlandse transportsector belangrijk omdat er op de korte en middellange termijn nauwelijks andere manieren zijn om in het zwaardere nationale en internationale transport daadwerkelijk CO2-uitstoot te reduceren. Het is niet voor niks dat in het kader van het aanstaande Klimaatakkoord zeer serieus gekeken wordt naar (bio-)LNG.”

Om de introductie van LNG te stimuleren stelde het ministerie van Financiën vijf jaar geleden een accijnsteruggaafregeling in. Deze regeling wordt echter niet voortgezet.

LNG markt komt los

Van Eijck vindt het besluit onbegrijpelijk. “Niet alleen omdat hiermee de lopende klimaatonderhandelingen worden ondermijnd, maar bovenal staat het haaks op het advies van onderzoeksbureau Ecorys dat in opdracht van het ministerie van Financiën de eindevaluatie heeft uitgevoerd. Zij adviseren juist om de regeling voort te zetten.” Volgens RAI Vereniging hebben ondernemers afgelopen jaren inmiddels zo’n 100 miljoen euro geïnvesteerd om LNG van de grond te krijgen en staan we aan de vooravond van de introductie van bio-LNG. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een breder aanbod van LNG-trucks, maar ook in een beperkt maar inmiddels voldoende groot LNG-tankstationsnetwerk. Ook België en Duitsland zien de potentie van LNG en steunen de overgang met subsidies en korting op de Maut (kilometerheffing vrachtverkeer).

Nu het Kabinet stopt met het accijnsvoordeel op LNG, vreest RAI Vereniging voor de toekomst van deze brandstof in Nederland. LNG-technologie is momenteel nog duurder dan diesel. Ondernemers zijn weliswaar steeds milieu- en klimaatbewuster, maar kijken ook scherp naar de kosten. Door de onzekerheid die er nu op lange termijn ontstaat, zullen zij voorlopig minder snel of niet helemaal meer voor LNG kiezen. De transitie naar bio-LNG stopt dan ook.

Continueer LNG-regeling

Van Eijck roept het Kabinet op om in lijn met haar eigen eindevaluatie, de accijnsteruggaafregeling op LNG vooralsnog in stand te houden. Hiermee krijgen de klimaatonderhandelingen voldoende ruimte om (bio-)LNG een plek te geven in het klimaatbeleid en kan de LNG-markt zich verder ontwikkelen. Bovendien blijft daarmee ook het vertrouwen behouden van de koplopers op het gebied van duurzaam goederenvervoer in de overheid en hun bereidheid te blijven investeren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.