Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona


In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan.

Dat is bijna 11 procent meer dan in 2020 en ruim 3 procent meer dan in 2019. Aan de export door de industrie werd het meeste verdiend. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Met bijna 105 miljard euro werd er in 2021 (weer) het meeste verdiend aan de export door de industrie. Als tweede grootste volgt de handel, aan de export door deze bedrijfstak werd bijna 57 miljard euro verdiend. De derde bedrijfstak qua exportverdiensten is vervoer en opslag met bijna 30 miljard euro. Deze bedrijfstakken vormen al jaren de top drie aan exportverdiensten in deze volgorde.

De verdiensten aan de export door een bedrijfstak vielen voor verschillende bedrijfstakken in 2020 lager uit dan in 2019 vanwege verstoringen door de coronacrisis. In 2021 waren deze verdiensten in de meeste gevallen weer terug op of boven het niveau van voor corona. Aan de export door de industrie werd in 2021 bijna 105 miljard euro verdiend, dat is 11 procent meer dan in 2020 en 8 procent meer dan in 2019. Aan de export door andere bedrijfstakken zoals de horeca en cultuur, sport en recreatie werd ook in 2021 nog aanzienlijk minder verdiend dan in 2019. Niet alle bedrijfstakken hadden evenveel last van verstoringen in 2020. De verdiensten aan de export door de bedrijfstakken informatie en communicatie en financiële dienstverlening daalden in 2020 niet.

Machine-industrie heeft weinig last gehad van de coronacrisis

Binnen de industrie heeft de machine-industrie relatief weinig last gehad van verstoringen vanwege de coronacrisis. Met name de export van machines voor de halfgeleiderindustrie heeft hiervoor gezorgd. De verdiensten aan de uitvoer door de chemische industrie daalden zowel in 2019 als 2020 ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2021 waren deze verdiensten met 18,5 miljard euro hoger dan ooit. De chemische industrie maakt ook producten zoals handdesinfecteermiddel, de export van dit soort producten steeg in 2020. Niet alle industriële bedrijfstakken waren in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis. Bijvoorbeeld de verdiensten aan de export door de auto- en aanhangwagenindustrie waren in 2021 nog altijd lager.

Welke bedrijfstakken verdienen aan de export door de machine-industrie?

Het grootste gedeelte van de 18,2 miljard euro aan verdiensten aan de export door de machine-industrie blijft in deze sector: 12,4 miljard euro, iets meer dan 68 procent van de verdiensten door export van deze bedrijfstak. De andere (aanleverende) industriële bedrijfstakken nemen nog eens 6 procent van deze verdiensten voor hun rekening. Dat is iets minder dan de handel (7 procent), met name de groothandel profiteert van de export door de machine-industrie. Andere bedrijfstakken die verdienen aan deze export zijn met name de bedrijfstakken die diensten leveren.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.