Veiligheid op spoor-emplacement Kijfhoek moet beter


ProRail en Strukton Rail mogen voorlopig nog niet beginnen met groot-onderhoud aan de sporen op het rangeerterrein voor treinen bij Kijfhoek (gemeente Zwijndrecht).

Zij moeten eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Het groot-onderhoud ligt al sinds 19 juli stil, na aanrijdingen in juni en juli. Het werk dat nog wél aan het spoor wordt gedaan (controles, herstel van storingen) staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT constateert dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. De ILT noemt het probleem structureel: afwijkingen van de veiligheidsprocedures kwamen vaker voor. Er waren onvoldoende garanties (toezicht, sturing, evaluaties) om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef. Daarmee is de Spoorwegwet overtreden.

Verscherpt toezicht, 100% controle door inspectie

De inspectie heeft verscherpt toezicht ingesteld op al het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. De ILT voert ter plekke toezicht uit op al het werk dat nu nog wel gedaan wordt en controleert risico-analyses en werkinstructies. Ook beoordeelt de ILT de structurele verbeteringen die ProRail en Strukton Rail doorvoeren, voordat zij het groot-onderhoud aan de sporen op Kijkhoek weer veilig kunnen starten.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.