Veel belangstelling voor subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed


Maandag 18 september ging de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed open.

De subsidieregeling komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. De regeling is een dag na opening overtekend. Dat betekent dat er meer is aangevraagd dan er budget beschikbaar is. De grote interesse laat zien dat eigenaren hun maatschappelijk vastgoed graag willen verduurzamen.

Het verduurzamen van (publieke) gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Het gaat concreet om het verduurzamen van scholen, culturele instellingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Hoge energietarieven en de noodzaak om energie te besparen maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra urgent. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening, en voor meer comfort in schoolgebouwen, kerken, moskeeën, theaters, ziekenhuizen en andere instellingen.

Tweede ronde

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna DUMAVA) is vorig jaar met succes voor het eerst opengesteld en was het eerste jaar na een dag overtekend (€150 miljoen budget beschikbaar, €300 miljoen aangevraagd). Vanwege de grote belangstelling is besloten om de tweede tranche van de DUMAVA naar voren te halen.

DUMAVA is opnieuw opengesteld met dit keer een subsidieplafond van €190 miljoen. In de huidige ronde zijn er op de eerste dag 1524 aanvragen binnengekomen waarmee totaal €375 miljoen subsidie is aangevraagd. De aanvragen worden door de Rijkdienst van Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld. Omdat er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget wordt onder alle aanvragers die op de eerste dag hebben ingediend een loting verricht onder toezicht van een notaris. Aanvragers hadden twee weken voor de openstelling de mogelijkheid om de conceptaanvraag voor te bereiden en klaar te zetten om in te dienen.

Toegankelijk voor meer vastgoedeigenaren

Nieuw is dat van het budget van €190 miljoen €66,5 miljoen is gereserveerd voor aanvragen onder de €500.000. Hierdoor komen meer eigenaren van ‘klein maatschappelijk vastgoed’ in aanmerking voor de subsidie. In de categorie onder de €500.000 is €166 miljoen aangevraagd (circa 2,5 keer overtekend). In de categorie boven de €500.000 is €209 miljoen aangevraagd (plafond: €123,5 miljoen).

Maatregelen

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgelegd in de Maatregelenlijst DUMAVA 2023. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen (dak, gevel, spouw, vloer), HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen, LED-verlichting en het vergroenen van een dak of gevel. De subsidie bedraagt minimaal €5.000 en maximaal €2,5 miljoen per aanvraag en kan worden aangevraagd voor de kosten van het uitvoeren van een of meerdere verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor energieadvies en voor certificering met energielabel. Vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt (bijvoorbeeld kunst- en muziekscholen) komen deze ronde voor het eerst in aanmerking. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend, is uitgesloten van nieuwe aanvragen.

DUMAVA tot 2030

in 2024 wordt er nieuw budget beschikbaar gesteld. De regeling keert vanaf 2024 jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er € 1,9 miljard beschikbaar, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Eigenaren zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen.

Energie besparen en gebouwen

De DUMAVA-regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de zogenoemde gebouwde omgeving (woningen en gebouwen) te verduurzamen zoals vastgelegd in het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Naast DUMAVA kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen onder meer terecht bij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed voor het verkrijgen van maatwerkadvies. En bij het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV) waarin organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten kennis uitwisselen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.