Van Veldhoven: ‘Strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen’


Voor bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen en werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zou in de toekomst apart toezicht en handhaving moeten gelden.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) aangekondigd. Het gaat om bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Van Veldhoven: “Ik vind het niet meer dan redelijk dat we strenger kunnen optreden tegen bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen. Want de gevolgen van het gedrag van deze achterblijvers, zoals het opruimen van hun troep bij incident of veroordeling, worden betaald door de maatschappij – u en ik dus – en niet te vergeten, door het milieu. Dat vind ik ontoelaatbaar.”

Eenvoudiger ingrijpen

Van Veldhoven constateert ook dat ingrijpen bij overtreders voor lokale bestuurders – die er vaak verantwoordelijk voor zijn – onnodig ingewikkeld is. Daarom is er nu een overzicht gemaakt dat laat zien welke gevaarlijke stoffen voor kunnen komen bij bepaalde bedrijfstakken. Op die manier hebben bestuurders beter inzicht in het omgaan met milieuvergunningen. Overheden die dergelijke vergunningen afgeven, hebben tevens gevraagd om meer afstemming in de omgang met zorgwekkende stoffen en de mogelijkheid van elkaar te leren. De staatssecretaris heeft het RIVM gevraagd dat met een zogenaamde kennisnetwerk mogelijk te maken. Dit netwerk is vanaf deze zomer actief.

Voorkomen van risico’s voor mens en milieu

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, maar momenteel wordt bij de ontwikkeling van producten te weinig aan veiligheid en gezondheid gedacht. Veilige materialen, producten en processen zijn een voorwaarde voor een circulaire economie en een veilige leefomgeving. Materialen, producten en processen moeten vanaf begin af aan veilig zijn, het zogenaamde Safe-by-Design.

Sterk verbeterd

In de afgelopen decennia is de leefomgeving en de kwaliteit van water, bodem en lucht in Nederland fors verbeterd. Ook de veiligheid is toegenomen. Bijvoorbeeld dankzij het oplossen van risicovolle situaties. Onlangs sloot Van Veldhoven bijvoorbeeld een overeenkomt met AkzoNobel om een einde te maken aan chloortransporten door Nederland.

Bron: Rijksoverheid

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.