Van Oord – Siemens Gamesa geselecteerd voor bouw Windpark Fryslân


Het Van Oord – Siemens Gamesa Renewable Energy consortium is geselecteerd door Windpark Fryslân B.V. als de voorkeursaannemer voor de bouw van Windpark Fryslân.

Het windpark bestaat uit 89 windturbines van elk 4,3 MW in het Friese deel van het IJsselmeer, naast de Afsluitdijkdijk. Met een productievermogen van ruim 380 MW, geeft het windpark een boost aan de duurzame energievoorziening van de provincie Friesland. Na een succesvolle afronding zal Siemens Gamesa het windpark minimaal 16 jaar onderhouden.

Binnen het consortium is Van Oord verantwoordelijk voor de “Balance of Plant”, d.w.z. het ontwerp, de fabricage en de installatie van de funderingen en kabels van het windpark. Van Oord levert ook het materieel voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de inbedrijfstelling van de SWT-DD-130 wind turbines, met elk een individuele capaciteit van 4,3 MW en een diameter van 130 meter, en het onderstation op land. De turbines hebben een ashoogte van 109 meter en een tiphoogte van 174 meter.

Een uniek onderdeel van de samenwerking tussen de twee bedrijven is het geïntegreerde ontwerp- en bouwteam. Het consortium zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Natuureiland

De bouw omvat ook de aanleg van een natuureiland naast de Afsluitdijk. Door gebruik te maken van bodemmateriaal uit het IJsselmeer wordt 2 hectare nieuw land en 25 hectares beschut ondiep water aangelegd. Het eiland zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een natuureiland. Nieuw natuurgebied zal ontstaan, zowel onder als boven water. Het gebied wordt ingericht als rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

“We zijn trots en ongelooflijk blij dat het Van Oord en Siemens Gamesa gegund is het succesverhaal van Windpark Westerneerwind een vervolg te kunnen gaan geven” zegt Managing Director David Molenaar van Siemens Gamesa Renewable Energy. “Dit project helpt de levenscycluskosten van wind verder te verlagen en biedt tevens een uitdagend carrièreperspectief voor onze werknemers.”

“De bouw van Windpark Fryslân is een belangrijke stap vooruit in het behalen van de klimaatdoelstellingen, zowel nationaal, als voor de Provincie Friesland. Bijdragen aan de energietransitie is bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Het is geweldig om hier deel van uit te maken.” zegt Managing Director Offshore Wind Arnoud Kuis.

De definitieve contracten voor de bouw worden naar verwachting later dit jaar ondertekend. De hele opdracht betreft een investeringsbedrag van meer dan EUR 500 miljoen. In 2019 starten de eerste bouwwerkzaamheden van Windpark Fryslân en volgens planning zal het halverwege 2021 volledig operationeel zijn.

Provincie Friesland De provincie Friesland wil bijdragen aan de energietransitie en streeft naar een energieverbruik uit duurzame bronnen van 16% tegen 2020. Met een productievermogen van ruim 380 MW realiseert Windpark Fryslân meer dan 60% van deze 2020 doelstelling.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.