Vacatures steeds moeilijker te vervullen


Ruim vier op de tien werkgevers verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen.

Van deze bedrijven denkt 60% dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt. In het onderwijs en de zorg is dit percentage nog hoger. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV naar moeilijk vervulbare vacatures onder ruim 6.700 bedrijven.

Uit de enquĂȘte blijkt dat 40% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. Doordat het voor werkgevers steeds lastiger is om personeel te werven, komt er meer druk op het huidige personeel. Van de bedrijven binnen zorg en welzijn die verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen denkt 70% dat dit zal leiden tot meer werkdruk. Bij onderwijsinstellingen is dit zelfs 85%.

Sectoren met grootste problemen

De wervingsproblemen zijn het grootst voor ICT-beroepen (70%) en technische beroepen (64%). In de zorg en het onderwijs geldt dit voor de helft van de vacatures. Voor bedrijfseconomische, administratieve of creatieve functies vinden werkgevers makkelijker personeel.

Focus op wervingstraject

Werkgevers plegen extra inspanningen om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen. Ze doen dit met name door het aanpassen en uitbreiden van het wervingstraject. Bedrijven laten vacatures langer open staan, plaatsen vacatures via andere kanalen of zetten hun eigen netwerk in bij de zoektocht naar kandidaten. Ook bieden werkgevers opleidingen aan voor sollicitanten die de juiste kwalificaties missen of schakelen ze een intermediair in, zoals een headhunter of uitzendbureau. Uiteindelijk lukt het bedrijven om bijna twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures (alsnog) in te vullen.

Gebrek aan sollicitanten

Bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn, worden vaak specifieke functie-eisen gevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld een (vak)diploma of certificaat, relevante werkervaring, specifieke vakkennis en Nederlandse taalvaardigheid. Volgens werkgevers blijven vacatures vaak langer open staan omdat er weinig sollicitanten zijn. Ook is er soms sprake van een gebrek aan relevante werkervaring of vakkennis bij sollicitanten.

Oplossingen voor krapte

Toenemende wervingsproblemen vragen om alternatieve oplossingen. UWV bracht eerder 24 oplossingen voor krapte in beeld. Op de korte termijn kunnen werkgevers intensiever werven of de functie-eisen aanpassen. Als deze oplossingen niet afdoende zijn, kan een werkgever denken aan lange termijnoplossingen, zoals het werven onder andere doelgroepen dan de werkgever gewend is en het anders verdelen van taken in een organisatie.

Bron: UWV

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.