Vaarweg Maas in Venlo verruimd


Met het afronden van de werkzaamheden aan de Maas bij Venlo is ook dit deel van de Maasroute – die loopt van Maastricht tot Weurt – geschikt voor grotere binnenvaartschepen.

In samenwerking met De Vries en van de Wiel baggerde Rijkswaterstaat de vaarweg het afgelopen jaar tussen stuw Belfeld en Ubroek.

Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard. In totaal is er 155.000 m3 baggermateriaal afgevoerd. Bij het baggeren van de ondieptes in de Maas komt allerlei soorten materiaal beschikbaar zoals zand, slib en leem. Het baggeren gebeurde vanuit 2 speciale kraanpontons.

Hoog water

Deze winter lagen de werkzaamheden tijdelijk stil. Door hevige regenval in het stroomgebied van de Maas is de stroomsnelheid en de bijbehorende waterafvoer deze winter hoog geweest. De hoge stroomsnelheid zorgde voor onveilige situaties bij de werkzaamheden rond het ponton. Toen het hoogwaterseizoen in maart voorbij was, hebben de aannemer en Rijkswaterstaat de waterbodem weer onderzocht om zeker te weten dat de bodem overal nog op peil was. Ook het onderzoek naar explosieven is gedeeltelijk opnieuw gedaan. Door het hoge water in de Maas konden naast zand ook explosieven in de vaarweg zijn gespoeld. Op een aantal plekken moest nog wat extra materiaal af worden gegraven om op de juiste diepte te komen, in verband met sedimentatie. De vaarweg wordt gereed gemaakt voor grotere binnenvaartschepen (Vb-schepen), de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,40 m breed en een maximale diepgang van 3,50 m. Dankzij deze werkzaamheden kunnen de schepen elkaar bij Venlo veilig kruisen of passeren.

500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er onderzoek naar explosieven gedaan. Hierbij werd eind mei 2018 een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Op 24 september 2017 is deze zogenoemde 500-ponder ontmanteld en op een andere locatie veilig tot ontploffing gebracht. Ook zijn 9 granaten van een klein kaliber gevonden en veilig onklaar gemaakt.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.