Update jaarcijfers haven van Antwerpen – 2018 topjaar voor haven van Antwerpen


Met een 6e jaarrecord, groei in alle cargotypes en een recente investeringsgolf, gaat 2018 voor de haven van Antwerpen de boeken in als ‘grand cru’ jaar.

De bevestiging van de aantrekkingskracht van de haven en de bestendiging van haar positie als wereldspeler en grootste geïntegreerde Europese chemische cluster dragen essentieel bij aan de continuïteit van haar rol als grootste economische motor van ons land. Hieronder vindt u de finale jaarcijfers voor 2018..

Ongeziene groei in alle segmenten

Met een groei van 5,2% ten opzichte van 2017, worden de eerder gemaakte prognoses voor een 6e jaarrecord op rij bevestigd. De totale overslag in 2018 komt uit op 235,2 miljoen ton, een nieuw record, met een ongeziene groei in alle cargotypes.

Containergrafiek blijft groeien

De stevige groei van de containertrafiek zet door tot 130,9 miljoen ton (+6,4%) of 11,1 miljoen TEU (+6,2%). Alle vaargebieden noteren een groei, zowel in de aan- als afvoer, met als enige uitzondering de aanvoer uit het Nabije Oosten en Latijns-Amerika die een lichte daling laat optekenen.

Breakbulk

De totale breakbulk overslag laat met een groei van 1% een licht positief cijfer optekenen. De RoRo lading groeide met 5,4% tot 5,3 miljoen ton. Het aantal verscheepte personenwagens nam toe met 4,7% tot net geen 1,3 miljoen stuks.

Waar het conventioneel stukgoed na 9 maanden nog een verlies van 2,7% noteerde in vergelijking met dezelfde periode in 2017, werd dit op jaarbasis beperkt tot een verlies van 1,1% bij een overslag van 10,16 miljoen ton. Reden hiervoor is een sterke prestatie in zowel de aan- als afvoer van ijzer en staal die groeide met respectievelijk 3,5% en 3,4%.

Massagoed

Het vloeibaar massagoed legt sterke groeicijfers voor met een toename van 3,6% tot 75,8 miljoen ton. De aanvoer stijgt met 4,2%. De afvoer groeit met 2,2% wat een aanzienlijke inhaalbeweging is t.o.v. een stijging met 0,5% na 9 maanden. De overslag van ruwe aardolie nam af met 5,3% terwijl de overslag van aardoliederivaten (54,6 miljoen ton en +3,1%) en chemicaliën (15,2 miljoen ton en +9,1%) de vloeibare bulk opstuwen.

De overslag van droge bulk groeit met 7,2% tot 13 miljoen ton. Dit is vooral te danken aan de grotere overslag van meststoffen (+12,2%), zand en grind (+17,7%) en de meer dan verdubbeling van de kolenoverslag. Dat laatste is deels toe te schrijven aan een verlegging naar Antwerpen van maritieme kolentrafieken bestemd voor Duitsland omwille van de extreem lage waterstanden op de Rijn in de zomer en het najaar van 2018.

Zeeschepen

Er liepen in 2018 14.595 zeeschepen (+2,6%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van deze schepen steeg met 3% tot 418.838.751 BT.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.