Update: bergingsplan containers doorgesproken


Rijkswaterstaat heeft gisteren met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers.

Dit is een groots opgezette operatie: verloren containers en lading worden verder in beeld gebracht en tegelijkertijd wordt gestart met het bergen van gelokaliseerde objecten in de Eems, en aansluitend in de verkeersbaan boven de Waddeneilanden.

De vaarweg is vergelijkbaar met een drukke A13; het is dan ook essentieel de berging tot in detail voor te bereiden en op het juiste moment uit te voeren. Doel is op korte termijn te starten met de grootschalige bergingsoperatie, dit is onder meer afhankelijk van het weer.

Impact slechte weer

Rijkswaterstaat heeft per helikopter het waddengebied geïnspecteerd. De vlucht leverde geen bijzonderheden op en de impact van de storm op de verloren containers lijkt mee te vallen. Uit de laatste dek inspectie van de MSC Zoe blijkt dat er 9 containers meer overboord zijn geslagen dan eerder gedacht (in totaal 291). Deze bevatten geen gevaarlijke stoffen. Vanwege de weersomstandigheden zijn er vandaag geen sonarwerkzaamheden uitgevoerd. Deze worden opgepakt zodra het weer het toelaat.

Vandaag wordt in samenwerking met een aannemer en 30 vrijwilligers van RWS en Staatsbosbeheer de schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee hervat. De Rottums is beschermd natuurgebied, daarom worden hier ervaren vrijwilligers ingezet.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.