Unieke samenwerking om CO2 in Gentse regio op te vangen en te hergebruiken


De Stad Gent, UGent, North Sea Port en een aantal belangrijke industriële spelers zetten hun schouders onder een unieke samenwerking.

Ze gaan samen onderzoeken hoe ze CO2-uitstoot in de Kanaalzone Gent-Terneuzen kunnen capteren en hergebruiken.

In een koolstofneutrale economie wordt er gestreefd naar een zo klein mogelijke CO2-uitstoot. De CO2 die er wél is, kan worden opgevangen om te gebruiken voor bijvoorbeeld brandstof of bouwmaterialen. Het doel is om op termijn te groeien naar een Carbon Capture and Utilisation hub (CCU Hub) in het havengebied North Sea Port, via pilootprojecten in een demonstratiefabriek.

Uniek samenwerkingsverband

De industriële partijen, waaronder Engie, ArcelorMittal, Anglo Belgian Corporation, Alco Bio Fuel, Oiltanking, Terranova Solar en Fluxys, de UGent, Bio Base Europe Pilot Plant en CAPTURE en de speerpuntclusters Catalisti (Chemie en Kunststoffen) en Flux50 (Energie), hebben heel wat raakvlakken en troeven in handen. Denk aan de aanvoer van gassen en energie, kennis over chemische processen, opslag en transport, afname en gebruik van chemicaliën en klimaatneutrale brandstoffen.

De Stad Gent, North Sea Port, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en Cleantech Flanders faciliteren dit samenwerkingsverband maximaal en helpen om technische uitdagingen te overwinnen door innovatie- en investeringstrajecten op te zetten voor nieuwe technologieën.

De 15 partijen zullen de expertise inzetten voor de (grensoverschrijdende) Kanaalzone Gent-Terneuzen én voor versterkende initiatieven op Vlaams, Federaal en Europees vlak. Het initiatief draagt bij tot een leefbare en gezonde stad en regio met minder CO2-uitstoot. Een maatschappelijke uitdaging die de huidige en toekomstige generaties sterk beroert en aanbelangt.

‘Cleantech, oftewel de circulaire economie, is een van dé speerpunten waarop de Stad Gent de komende jaren extra wil inzetten. De ontwikkeling van de CCU-hub is een ambitieus project, waar de nodige durf en kennis voor nodig is. Dat we voor dit project met zoveel belangrijke partijen kunnen samenwerken is uniek en tot nu toe ongezien in Vlaanderen. De Vlaamse regering maakte vorige week nog bekend dat ze 400 miljoen euro wil investeren in projecten als deze. Dat stemt ons positief.’

Sofie Bracke, schepen van Economie en Haven

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.