Uitbreiding importverbod van ijzer en staal uit Rusland


Sinds 30 september 2023 mogen (producten van) ijzer en staal alleen in de Europese Unie (EU) worden geïmporteerd als deze goederen geen Russische basisproducten bevatten.

Als importeur kunt u dat bewijzen door bepaalde bescheiden in uw administratie te bewaren. Het Mill Test Certificate (MTC) is daar de belangrijkste van.

Als importeur bent u zelf verantwoordelijk voor de informatie die via het MTC aan de Douane wordt verstrekt. Bij twijfel kunnen wij om aanvullend bewijs vragen.

Wat moet er in het MTC staan?

Het MTC moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

Voor halffabricaten
de naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden
de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)
het GN-nummer (6-cijferige code) van het product
Voor afgewerkte producten
de naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)
het GN-nummer (6-cijferige code) van het product
de naam van het land en de faciliteit waar eventueel de volgende verwerkingen of bewerkingen worden uitgevoerd: warmwalsen, koudwalsen, metallisch bekleden door warm onderdompelen, elektrolytische metaalbekleding, organische bekleding, lassen, doordringen/extruderen, trekken/pilgeren en ERW/SAW/HFI/laserlassen
Alleen het beschikken over een oorsprongscertificaat van de goederen is dus niet voldoende.

Andere bescheiden

U kunt ook andere bescheiden dan een MTC gebruiken als bewijs. Bijvoorbeeld:

facturen
leveringsbonnen
kwaliteitscertificaten
leveranciersverklaringen op lange termijn
berekenings- en fabricagedocumenten
douanedocumenten van het land van uitvoer
zakelijke correspondentie
productiebeschrijvingen
verklaringen van de fabrikant of uitsluitingsclausules in verkoopcontracten die de niet-Russische oorsprong van de basisproducten aangeven

Deze bescheiden moeten, alleen of samen, dezelfde gegevens bevatten als wij hiervoor hebben vermeld bij het MTC.

Wij kunnen na de invoer de bescheiden opvragen en nader onderzoek verrichten.

Gebruik certificaatcode Y824 in uw douaneaangifte

Bovenstaande maatregel wordt vanaf 30 september 2023 ook opgenomen in het codeboek. Vanaf dat moment gebruikt u certificaatcode Y824 in vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart u als importeur dat uw ijzer- en staalproducten voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat u dit kunt bewijzen door de bescheiden in uw administratie.

Bron: Douane

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.