Tweede constructie voor boord-boord overslag in Mercuriushaven Amsterdam


Vorig jaar is in de Mercuriushaven een vaste constructie op het water gebouwd voor boord-boordoverslag: overslag van een schip naar een ander schip.

Voordat deze constructie er was, vond boord-boord overslag nog plaats met behulp van drijvende boeien, -kranen en weegtorens. Maar deze manier van overslag nam veel ruimte in beslag. Daarom hebben ze de huidige boeienstellen vervangen door een vaste opstelling. En dit bevalt goed, zo meldt het Havenbedrijf Amsterdam. Dit is de reden dat ze de opdracht hebben gegeven om deze constructie ook in het zuidelijke deel van de Mercuriushaven te bouwen.

Met de nieuwe vaste opstelling wordt een zeeschip aan een vast remmingwerk afgemeerd, met aparte trospalen. Ook de drijvende kranen en weegtorens liggen aan dit remmingwerk. Schepen komen vervolgens langszij om beladen te worden. De zeeschepen, ieder tussen de circa 80 en 295 meter lang, liggen dan op dezelfde positie. Hierdoor kunnen ze elkaar makkelijker en veiliger passeren. Zo is er bijvoorbeeld geen verwaaiing van lading als er een stevige wind staat. En omdat de kranen en weegtorens zowel tijdens aankomst als vertrek van de zeeschepen aan het remmingwerk afgemeerd blijven, vinden er minder vervoersbewegingen plaats. Dit scheelt in emissie van uitlaatgassen en het draagt bij aan een kortere afhandelingstijd voor het lossen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.