Twee belangrijke contracten in Argentinië voor Jan De Nul Group


De havens van Quequén en Bahía Blanca gaan in zee met Jan De Nul voor hun uitbreidingsplannen.

In de loop van juni 2018 haalde Jan De Nul Group belangrijke contracten in twee Argentijnse havens binnen. Het eerste contract voor het uitdiepen van de haven van Quequén tot -15 meter werd op 1 juni 2018 ondertekend. Het tweede project is voor het onderhoud van de haven van Bahía Blanca en werd op 8 juni 2018 toegewezen aan een consortium van Jan De Nul en Boskalis. “We zijn zeer blij met deze grote contracten”, zegt Jan Neckebroek, Area Manager Latijns-Amerika bij Jan De Nul Group. “Ze bevestigen onze positie in Argentinië, sinds vele jaren een van onze belangrijkste markten.”

Koninklijk bezoek in Argentinië

Na de ondertekening van het eerste contract op 1 juni ging gisterenavond de formele ondertekeningsceremonie in aanwezigheid van prinses Astrid van België door. De prinses is momenteel voorzitter van de Belgische economische missie in Argentinië en Uruguay. Ze wordt vergezeld door Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, en een grote delegatie van ministers, internationale journalisten, zakenlui en investeerders. Deze bilaterale ontmoeting met de Europese royalty biedt de haven van Quequén de kans om aan te tonen dat het interessant is om te investeren in deze maritieme hub.

Met dit contract vernieuwt de haven van Quequén zijn samenwerking met Jan De Nul. Het bedrijf voerde de afgelopen drie jaar, van maart 2015 tot maart 2018, al zes onderhoudscampagnes uit, een contract dat ook met een internationale openbare aanbesteding werd toegekend.

Quequén toegankelijk voor grotere cargoschepen

Om de haven van Quequén open te stellen voor schepen met een diepgang van meer dan 14 meter, moeten het havenbassin en het kanaal in de binnen- en buitenhaven verdiept worden. Deze verdiepingswerken werden opgenomen in het havenmasterplan 2016-2026 om een havendiepte van ongeveer 15 meter te bekomen.

Jan De Nul zal een van zijn krachtigste cutterzuigers, Ibn Battuta, inzetten om het harde materiaal te snijden. De sleephopperzuiger Vitus Bering zal het voorgesneden materiaal opbaggeren en in zee storten.

“We starten de baggerwerken in oktober-november en zullen na vier maanden klaar zijn. Nadien zullen we de diepte van de haven onderhouden gedurende zeven jaar,” zegt Bob Michta, Manager van het Argentijnse kantoor van Jan De Nul. “Dit contract toont dat Argentinië open staat voor investeringen die volledig gefinancierd zijn door de private sector”.

Na de verdiepingswerken zal Jan De Nul de havendiepte in 12 onderhoudscampagnes gespreid over 7 jaar onderhouden. De algemene diepte van de haven zal met 1 meter toenemen, tot een finale diepte van 14,5 à 15 meter.

Bahía Blanca zet zijn lange samenwerking met Jan De Nul verder

Het consortium met Jan De Nul en Boskalis ondertekende het contract voor de onderhoudsbaggerwerken in de haven van Bahía Blanca. Er zal daarbij 0,9 meter extra diepte gebaggerd worden, als buffer om de komende maanden voldoende diepgang te garanderen. De werken starten in juli.

“We zijn nu al meer dan tien jaar aan het werk in de haven van Bahía Blanca. Deze toewijzing versterkt onze langdurige relatie. We hopen zo nog vele jaren te kunnen doorgaan”, concludeert Bob Michta van Jan De Nul Group.

Sociale en economische impact

Beide projecten zijn belangrijk voor Argentinië. De haven van Bahía Blanca is bekend voor haar export van graan, olie en meststoffen. Het is een van de belangrijkste havens in Argentinië, aangezien het de enige is met een natuurlijke diepte van 12,80 meter. De diepte van het hoofdkanaal wordt met baggercampagnes op 15,10 meter onderhouden. Hiervoor kreeg het consortium nu het contract toegewezen.

De verdiepingsbaggerwerken in de haven van Quequén zullen zorgen voor kortere wachttijden, verminderde uitgaven en een optimalisatie van de processen. Met de werken zal de haven tot 25% van de kosten kunnen besparen en zal ze haar marktpositie aanzienlijk verstevigen, doordat er meer en grotere cargoschepen de haven in zullen kunnen varen. Dat zal een directe en indirecte impact hebben op de tewerkstelling in de haven en op het Argentijnse hinterland. Deze nieuwe invloedrijke regio zal meer en meer bedrijven aantrekken om er hun activiteiten te vestigen en uit te breiden.

Bron: Jan De Nul

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.