Trillen en heien van buispalen bij Prinses Beatrixsluis vanaf 18 juni 2018


Op maandag 18 juni 2018 begint aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk met het intrillen en heien van buispalen ten zuiden van de Prinses Beatrixsluis.

De werkzaamheden duren naar verwachting 20 werkdagen en veroorzaken trillingen en geluid. Met name pieken in de geluidsproductie zullen opvallen.

Afronding intrillen en heien Prinses Beatrixsluis

Sas van Vreeswijk werkt vanaf 18 juni 2018 op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur aan het trillen en heien van de buispalen. Elke buispaal wordt met een groot trilblok in de grond getrild. Na het intrillen slaat een hei-installatie de buis nog verder de bodem in. Beide werkzaamheden brengen trillingen en geluid met zich mee. Denk aan een brommend geluid tijdens het intrillen en een klappend geluid tijdens het heien.

Hinder werkzaamheden Prinses Beatrixsluis

Sas van Vreeswijk monitort tijdens de werkzaamheden de daadwerkelijke geluidproductie en hanteert daarbij een gemiddelde dagwaarde. Deze gemiddelde dagwaarde mag de 80dB niet overschrijden. Sas zal deze maximaal toegestane gemiddelde dagwaarde dan ook niet overschrijden. Dit laat onverlet dat omwonenden pieken in de geluidproductie zullen beleven. Dit is helaas niet te voorkomen. Het overlastgevende geluid duurt, verspreid over de dag, ongeveer 4 uur per dag. Sas verwacht ongeveer twee buispalen per dag te kunnen trillen en heien. Daarmee neemt dit werk naar verwachting maximaal 20 werkdagen in beslag en is rond 13 juli 2018 afgerond.

Omwonenden zijn recent per brief geïnformeerd. De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor de scheepvaart omdat zij buiten de vaarroute worden uitgevoerd.

Remmingwerk

De buispalen die Sas van Vreeswijk vanaf maandag 18 juni aanbrengt, zijn de basis van een nieuw remmingwerk langs de zuidoostelijke zijde van het Lekkanaal. Bij een remmingwerk leggen schepen aan die wachten om geschut te worden in de 3e kolk van de Beatrixsluis.

Verbreding met 3e kolk verbetert doorstroom binnenvaart

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van extra ligplaatsen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.