Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 vanaf maandag 3 september 2018 ter inzage


De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 juni 2018 het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 vastgesteld.

Dit tracébesluit ligt ter inzage van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2018.

Wijzigingen ten opzichte van 2016

Het nieuwe tracébesluit wijzigt het tracébesluit uit 2016 op 2 punten. Deze wijzigingen gaan over een kleine versmalling van het Merwedekanaal ter hoogte van het A12-viaduct en over het verwijderen en compenseren van groen (bomen en struiken) in de directe omgeving van de snelwegen. Om het project te kunnen uitvoeren, moet langs het ruim 20 km lange traject meer groen worden verwijderd dan eerder was voorzien. Alle kap wordt gecompenseerd; uiteindelijk komt er meer groen terug dan er verdwijnt.

Inloopbijeenkomsten over Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Op woensdag 12 september 2018 en dinsdag 9 oktober 2018 houdt Rijkswaterstaat inloopbijeenkomsten over de wijzigingen in het tracébesluit van A27/A12 Ring Utrecht. Op deze dagen is iedereen welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur binnen te lopen om de stukken te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. De locatie is Het Oude Tolhuys aan de Weg naar Rhijnauwen 13-15 in Utrecht. U kunt zich vooraf aanmelden door te mailen naar Project Ring Utrecht.

Meer informatie terinzagelegging Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Bij de start van de terinzagelegging publiceert Rijkswaterstaat een nieuw bericht met onder andere links naar de documenten van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 en meer informatie over de beroepsprocedure.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.