Toezeggingsbesluit ECT over planningscriteria binnenvaartschepen definitief


De Autoriteit Consument & Markt accepteert de toezegging van Europe Container Terminals (ECT).

De toezegging gaat over de planningscriteria van binnenvaartschepen die containers vervoeren tussen ECT’s diepzeeterminals in de Rotterdamse haven en het achterland. De toezegging draagt bij aan een gelijk speelveld voor het containervervoer met een binnenvaartschip van en naar het achterland van de Rotterdamse haven. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. De ACM heeft hierop geen zienswijzen ontvangen en maakt de toezegging nu definitief.

Containeroverslag in de haven

ECT heeft twee terminals voor containeroverslag in de haven van Rotterdam. Hier leggen grote zeecontainerschepen aan. De containers worden op de terminal overgezet op binnenvaartschepen, treinen of vrachtwagens. De binnenvaartschepen varen door naar het achterland om daar te worden gelost. De containerterminals zijn een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van containervervoer. De capaciteit op de terminal is op piekmomenten soms schaars en moet daarom optimaal worden benut. Elke terminal maakt gebruik van een planning om de overslag zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. De toegezegde planningscriteria van ECT zijn objectief, redelijk, niet discriminerend en transparant voor binnenvaartschippers.

De ACM in de havens

De ACM houdt toezicht op een eerlijk speelveld voor bedrijven in de haven, omdat zeehavens belangrijk zijn voor onze economie. In de havens worden goederen ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Bedrijven in de havens werken veel samen. Dat moet ook, om goederen snel te verwerken en van A naar B te vervoeren. De ACM wil dat bedrijven in de haven eerlijk met elkaar concurreren en dezelfde kansen krijgen. Gezonde concurrentie zorgt voor een bloeiende havensector en voor innovatie. De ACM geeft daarom voorlichting en treedt op waar de concurrentie in het gedrang komt. Op die manier stimuleert de ACM een gezonde economie in de haven.

Bron: ACM

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.