Toestemming overbrenging afvalstoffen naar Duitse mijnen


De ILT zal positief beschikken op nieuwe kennisgevingen waarin toestemming wordt gevraagd om gevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen over te brengen naar de Duitse zoutmijnen voor het maken van mortel ter vervanging van beton voor de fundering.

Voorwaarde is uiteraard een beoordeling van het dossier als correct en volledig. De ILT beoordeelt elk dossier op zijn eigen merites.

Deze veranderde opstelling van de ILT is het gevolg van twee uitspraken van de Raad van State van 27 december 2018. In deze zaken stond de overbrenging centraal van gevaarlijke en niet inerte afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld vliegassen en rookgasreinigingszouten naar de Duitse mijnen. Het ging hier om kennisgevingen die door afvalverwerkingsbedrijven in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) zijn ingediend. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kwalificeerde deze handelingen als verwijdering en maakte daarom bezwaar tegen de overbrenging van deze afvalstoffen. De afvalverwerkingsbedrijven tekenden tegen deze besluiten beroep aan. De Raad van State deelt het standpunt van de staatssecretaris niet en heeft de afvalverwerkingsbedrijven in het gelijk gesteld. De Raad van State is van oordeel dat geen sprake is van verwijdering van afval maar van een zogenoemde nuttige toepassing.

Lopende kennisgevingen

Voor indieners van lopende kennisgevingen voegt de ILT hier het volgende aan toe.

1. Heeft u al een besluit op uw kennisgeving ontvangen?

Als u een besluit heeft ontvangen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, dan heeft zij in dit besluit op grond van de EVOA bezwaar gemaakt tegen de overbrenging van de afvalstoffen naar de Duitse mijnen, maar tegelijkertijd het bezwaar geschorst. Daardoor is de overbrenging tijdelijk toegestaan.

Mocht u geen bezwaarschrift tegen dit besluit hebben ingediend, dan zal dit besluit met inachtneming van de uitspraken van de Raad van State van 27 december 2018 worden ingetrokken en tegelijkertijd wordt er alsnog toestemming verleend voor de overbrengingen. In de tussentijd kunnen de transporten, binnen de looptijd van de kennisgeving, uiteraard doorgang vinden.

2. Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat?

Mocht u bezwaar hebben gemaakt tegen een besluit op uw kennisgeving, dan zult u zo snel mogelijk over het verloop van de bezwaarprocedure worden geïnformeerd. Uw bezwaarschrift zal conform de uitspraken van de Raad van State worden afgehandeld. In de tussentijd kunnen de transporten, binnen de looptijd van de kennisgeving, uiteraard doorgang vinden.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.