Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen


In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland.

Dit is 39 procent meer dan in 2016. De aanvoer van goederen in overige containers bedraagt ongeveer 55 miljoen ton, 16 procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het internationale goederenvervoer over zee.

De totale containeraanvoer groeide tussen 2011 en 2018 met 28 procent, de meeste groei werd gerealiseerd in de laatste twee jaar. De containeraanvoer van gekoelde goederen groeide harder dan de aanvoer van overige goederen. In 2011 maakten de koelcontainers nog 13 procent uit van de totale containeraanvoer, in 2018 is dit ruim 15 procent. Gemiddeld elke 70 seconden wordt een koel- of vriescontainer op een Nederlandse kade gelost. In de haven van Rotterdam komt bijna 97 procent aan van alle koelcontainers, in Vlissingen ruim 3 procent. Afhankelijk van de goederensoort, blijft een deel op Nederlandse bodem, een deel wordt weer over zee doorgevoerd (transshipment).

Minder goederen in koelschepen, meer in koelcontainers

Gekoelde en bevroren goederen kunnen worden getransporteerd in speciale koelschepen, of in koel- of vriescontainers op containerschepen. Vanaf 2016 is de aanvoer van goederen in koel- en vriescontainers toegenomen en het vervoer in koelschepen gedaald. Dit is goed te zien bij fruit. Het vervoer van fruit in koelschepen is sinds dat jaar met 4 procent afgenomen tot bijna 1 miljoen ton, terwijl de aanvoer van fruit in koel- en vriescontainers met 43 procent toenam tot 5,5 miljoen ton.

Meeste gekoelde goederen uit Brazilië en Zuid-Afrika

Brazilië en Zuid-Afrika verscheepten in 2018 meer dan 1 miljoen ton aan koel- en vriesgoederen via zee naar ons land. De aanvoer vanuit Zuid-Afrika groeide met bijna 13 procent en kwam hiermee voor het eerst boven de 1 miljoen ton. Vanuit Brazilië werd 1,6 procent meer aangevoerd dan in 2017. De sterkste groeiers zijn de Midden-Amerikaanse landen Colombia (90 procent meer gekoelde goederen in 2018) en Panama (46 procent). Vanuit deze landen werd in 2018 ruim 200 duizend ton meer gekoelde goederen aangevoerd dan een jaar eerder, vooral bananen. De aanvoer van gekoelde goederen uit Noorwegen nam het sterkst af, vooral door de afname van aangevoerde vis.

Vooral meer fruit aangevoerd

In 2018 werd 5,5 miljoen ton fruit aangevoerd, 1 miljoen ton (22 procent) meer dan in 2017. Hiermee is fruit de goederencategorie die het meest groeide onder de in koelcontainers aangevoerde goederen. Het is met name de aanvoer van bananen die voor deze groei zorgde. Sinds 2016 is de aanvoer van bananen meer dan verdubbeld.

Fruit vooral afkomstig uit Zuid-Amerika en Afrika

De landen die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de overzeese aanvoer van fruit in koelcontainers zijn Colombia, Costa Rica, Panama, Zuid-Afrika en Brazilië. Bananen komen vooral uit Midden-Amerika, Afrika levert de meeste sinaasappelen (met Zuid-Afrika, Egypte en Marokko als top drie). Zuid-Afrika leverde in 2018 de meeste druiven aan in gekoelde zeecontainers (185 duizend ton), vanuit Peru kwamen de meeste avocado’s naar Nederland (109 duizend ton).

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.