Toename in ontwikkeling van zonneparken in Eemsdelta regio


In Delfzijl en in de Eemshaven werkt Groningen Seaports nauw samen met haar klanten en ontwikkelaars om in de komende jaren meer dan 100MWp aan zonneparken te bouwen.

Het gaat hier om groene stroom voor ruim 28.000 huishoudens. In de totaal zijn er nu acht zonneprojecten in ontwikkeling of gebouwd, vier in het Eemshavengebied en vier in het Oosterhorn gebied (Delfzijl). Voor de projecten op Slibdepot Heveskeslaan en Valgenweg, beide in Delfzijl, vindt vandaag de ondertekening van de intentieovereenkomst plaats. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van deze zonneparken.

Groningen Seaports zal de zonneparken op Slibdepot Heveskeslaan en een terrein aan de Valgenweg samen met Eneco, Wirsol en een samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen. De gemeenteraad van Delfzijl gaf eerder deze maand al een Verklaring van Geen Bedenkingen af en de plannen komen voor de jaarwisseling nog ter inzage. Vervolgens wordt er getracht SDE+ subsidie voor beide projecten aan te vragen in de voorjaarsronde.

Zonontwikkelingen in de Eemsdelta

Met de ondertekening is tevens een stap gezet in de verdere ontwikkeling van voldoende hernieuwbare energie voor de Eemsdelta regio. Naast deze parken bevindt zich in Delfzijl een grootschalig zonnepark Sunport, gebouwd door Wirsol, dat met 30MWp het een na grootste zonnepark is van Nederland. Daarnaast is Solarfields op dit moment een zonnepark van 7,4 MWp aan het bouwen op het slibdepot Geefsweer van Groningen Seaports. Als deze gereed is gaan zij verder met een zonnepark op de dijk bij binnenkomst in de Eemshaven. Daarnaast zijn er op diverse terreinen in de Eemshaven ontwikkelplannen voor nieuwe zonneparken. In sommige projecten doet Groningen Seaports als ontwikkelaar mee, in andere gevallen is haar rol minimaal.

Groene groei

De zonneparken worden gebouwd op industriële gronden en op voormalige depots. De toenemende ontwikkeling van zonne-energie past in de landelijke energietransitie en sluit volledig aan op de havenvisie 2030 van Groningen Seaports die gericht is op groene groei van het havengebied. De stroom wordt gebruikt om lokale bedrijven te vergroenen en nieuwe bedrijven aan te trekken. Dankzij de beschikbaarheid van de hernieuwbare energie kunnen bedrijven hun CO2-emissies verkleinen, op deze manier neemt Google stroom af van onder andere het zonnepark Sunport en ook hotel De Boegschroef levert op deze manier CO2 neutrale diensten. Voor Groningen Seaports is de regionale participatie van bedrijven in de parken van groot belang.

Omgeving

In toenemende mate wordt de omgeving betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van deze zonneparken. Zo kunnen bijvoorbeeld inwoners van de toekomstige DAL-gemeentes (Delfzijl, Appingedam, Loppersum), maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven op meerdere manieren participeren in de zonneparken Valgenweg/Heveskeslaan. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

Vandaag worden de projecten toegelicht tijdens de Dialoog dag van Economie & Ecologie in Balans. Betrokken partijen zijn o.a. bedrijfsleven, regionale en rijksoverheden, belangenorganisaties waaronder LTO-Noord en natuur- en milieuorganisaties vanuit de Eemsdelta regio.

Projectpartners voor de parken Heveskeslaan en Valgenweg

Eneco is een ervaren energiebedrijf en ontwikkelt, bouwt en beheert duurzame energieprojecten. Ook Wirsol heeft een ruime ervaring in het ontwerpen, realiseren en exploiteren van zonneparken. Het samenwerkingsverband ‘Bronnen van Ons’ van de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power heeft ervaring met het coöperatief ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Zij is er ter ondersteuning van de lokale initiatieven in het gebied, zodat bewoners en lokale bedrijven kunnen meedenken en meeprofiteren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.