TLN steunt voorstel strenge Europese CO2-normen vrachtauto’s


TLN steunt het voorstel van het Europees Parlement, dat de uitstoot van vrachtauto’s aanzienlijk moet terugdringen.

TLN hoopt dat de milieuministers van de EU-lidstaten dit voorstel goedkeuren. Vanaf 2025 moeten vrachtwagens 20 procent minder CO2 uitstoten en vanaf 2030 35 procent, zo vindt het Europees Parlement.​ Dit is strenger dan een eerder voorstel van de Europese Commissie; die wilde graag een vermindering 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030.

TLN ziet graag een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030 en die CO2-normen zijn een belangrijk instrument om dat te bereiken, aldus de vervoerdersorganisatie.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.