Tijdelijke afvoerstijging Rijn en Maas; hinder scheepvaart blijft


In de afgelopen week is de waterstand van de Rijn niet verder gedaald.

De waterstand bij Lobith lag op NAP 6,50 m of net daarboven. Sinds woensdag stijgt de waterstand, maar voor de scheepvaart is de vaardiepte nog steeds erg gering. Schepen kunnen daardoor minder lading meenemen.

In het stroomgebied van de Rijn is recent regen gevallen. De afvoer van de Rijn stijgt daardoor tot ongeveer 900 m3/s in het weekend. Na het weekend van 3 en 4 november 2018 daalt de waterstand weer tot rond de 800m3/s. De afvoer van de Maas ligt momenteel rond 50 m3/s.

De vorige periode dat het waterpeil zeer laag was, dateert uit 2011. Op 1 december werd toen een peil van 6.89 m boven NAP gemeten.

De Landelijke Coƶrdinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijft de situatie nauwlettend volgen en adviseert waar nodig over maatregelen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zetten zich samen in om zo efficiƫnt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Weer

Afgelopen week heeft het flink geregend in Duitsland en Zwitserland. Vooral in het stroomgebied van de Maas is veel neerslag gevallen. Ook op donderdag 1 november regent het nog, maar daarna volgt er een drogere periode tot rond 8 november 2018.

Afvoer Rijn en Maas

De afgelopen vier weken is vanwege de invloed van hoge drukgebieden vrijwel geen neerslag gevallen in het Rijnstroomgebied. De huidige afvoer (woensdag 31 oktober) van de Rijn bij Lobith bedraagt circa 760 m3/s en komt voor ongeveer de helft uit Zwitserland en voor de helft uit de Duitse zijrivieren. Door de recente neerslag zal de afvoer van de Rijn stijgen naar ongeveer 900 m3/s op zaterdag 3 november. Dit komt overeen met een waterstand van rond NAP+7,00 m. Na het weekend zal de afvoer weer licht gaan dalen en stabiliseren rond 800m3/s met een waterstand bij Lobith van rond NAP+6,70 m. De afvoer van de Maas lijkt eind deze week te stabiliseren rond 50 m3/s.

Scheepvaart

De scheepvaart op de Waal, de IJssel, Nederrijn en Lek ondervindt nog grote hinder van de lage waterstanden. De rivieren zijn minder diep, waardoor schepen aanzienlijk minder lading kunnen vervoeren.

Sommige trajecten op de Gelderse IJssel zijn zo smal dat schepen elkaar daar niet mogen passeren. Verladers melden dat er steeds meer problemen optreden met het vervoeren van grondstoffen, onder andere voor de bouw. Ook veerponten ondervinden veel hinder van de lage waterstanden en op een aantal locaties zijn ze zelfs uit de vaart genomen. Op de Maas is sprake van beperkt schutten, waarbij de wachttijd toeneemt.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.