Tailor-made oplossing voor het Deense Kriegers Flak offshore windpark


Jack Up Barge heeft een contract afgesloten voor de ondersteuning en bevoorrading van de aansluiting en ingebruikname van twee offshore platformen van het Kriegers Flak windpark in het Deense deel van de Baltische Zee.

Het windpark is onderdeel van de Deense strategie om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. JUB heeft speciaal voor dit project zijn 55,5 meter lange platformschip JB-115 gemobiliseerd. De deal markeert de eerste samenwerking van Jack Up Barge met Energinet en 50Hertz, de exploitanten van de nationale stroomnetwerken van respectievelijk Denemarken en Duitsland.

Het project bestaat uit verschillende fases: in de eerste fase is een AC Substation gerealiseerd dat de energie van het 600 MW Kriegers Flak windpark omzet en transporteert naar het Europese energienetwerk. De tweede fase bestaat uit de realisatie van een Combined Grid Solution (CGS): een gezamenlijk project van Energinet en 50Hertz. Omdat het Deense Kriegers Flak in de nabijheid ligt van het Duitse offshore windpark Baltic 2, zijn Energinet en 50Hertz voornemens om de twee parken te verbinden met onderzeese kabels.

CGS is hiermee het eerste grootschalige samenwerkingsverband ter wereld waarbij twee stroomnetwerken van twee verschillende landen met elkaar worden verbonden. Producenten en consumenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om stroom met elkaar te combineren en uit te ruilen.

Snelle uitzetting

JUB werd het contract gegund na een tender die voldeed aan de EU-maatstaven. Door dat proces ontstond er meteen een vertrouwensband tussen de bedrijven. “De modulaire accommodatieoplossing van JUB, gestuwd door een besluitvaardige organisatie, zorgde ervoor dat het bedrijf aan de behoefte kon voldoen om snel te mobiliseren. We zijn er trots op dat we de JB-115 slechts vijf dagen na de ondertekening van het contract ter plaatse hadden,” aldus platformmanager Leander van den Berge. “Een groot compliment gaat uit naar ons offshore team, want door hun kundigheid konden we het proces waarborgen en garanderen.”

Schip met bewegingsvrijheid

JUB moest twee belangrijke aanpassingen doorvoeren aan de JB-115 om het schip klaar te stomen voor het project. Zo moest er een tweede toegang worden gemaakt om het personeel toegang te geven tot de top van het schip. Daarnaast werd een aantal accommodatiemodules in het schip geplaatst, die voldeden aan de Deense normen, compleet met twin-bed hutten, badkamer, Wi-Fi, TV en geluidsisolatie.

Andere in het oog springende kenmerken van de JB-115 is de hijskraan met een hijscapaciteit van 300 ton en de 1000 vierkante meter dekruimte voor bevoorrading en materiaal. Het gecertificeerde offshore helidek werd ook ingezet om personeel te vervoeren naar een tweede platform.

Invullen van behoefte

De flexibiliteit van Jack Up Barge bezorgde het bedrijf de tender. “Wij zijn een goede match om snel en efficiënt te voorzien in de specifieke wensen van onze klanten,” zegt Van den Berge. “Onze vloot is erg adaptief en kan op verschillende manieren worden ingericht qua accommodatie of dekruimte. En zoals met deze opdracht, waarbij wij in staat zijn het personeel op verschillende manieren te vervoeren, hetzij via een nieuwe toegang, hetzij via schepen of helikopters.

En hoewel JUB verschillende grote Europese offshore windgerelateerde projecten in het verleden heeft uitgevoerd, is het CGS-project het eerste project ter wereld met deze significantie. Van den Berge: “We zijn zeer trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan zo’n baanbrekend project.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.