Stroming in rivieren omzetten naar duurzame energie


Stromingen in rivieren vormen een enorm opslagvat van energie.

En moeten daarom uiterst serieus worden genomen als bron van duurzame energie. Maar hoe haal je die energie eruit? Er is de afgelopen jaren een aantal pogingen ondernomen, maar een knelpunt bleek telkens weer de snelheid van de waterstroom. Dankzij een innovatieve technologie ontwikkeld door William Pieneman van Dolphin Tail Energy Solution uit Schoorl, is dit niet langer het geval. De opzienbarende, nagenoeg wrijvingsloze aandrijving draagt de naam Dolphin Tail. Omdat de lokale omstandigheden telkens weer anders zijn, kan het complete systeem ‘rivermade’ worden opgeleverd. Door de snelheid van het water kan een stroming voortaan bijna altijd worden omgezet in energie.

Het Dolphin Tail systeem bestaat uit een linksdraaiend en een rechtsdraaiend gedeelte. Hierdoor kan een optimaal rendement uit het water worden gehaald. De positionering van het systeem is per rivier aanpasbaar en kan bijvoorbeeld geplaatst worden voor een brugpilaar of in speciale by-passes. Verankering van het console met daarop een kolom waarlangs het schoepmechanisme zich omhoog en omlaag kan bewegen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ook kan de diameter, afmeting en vorm van de schoepen worden aangepast. Aan de brugpilaar is een drijvend ponton bevestigd. Hier kan de energie worden afgetapt om bijvoorbeeld in een expansievat te worden opgeslagen.

Door de zuiging die de positionering van het complete systeem veroorzaakt, zakt het water en wordt de kracht ervan optimaal. Omdat het water door de brugpilaar als het ware gescheiden wordt in twee richtingen (links en rechts), verdeelt de Dolphin Tail de stroming in twee draaiende vlakken. De enorme verdichting van het water die hierdoor ontstaat, resulteert boven het wateroppervlak in een extra vermogensafname.

Decennia lang heeft William Pieneman zich intensief bezig gehouden met alles wat te maken had met aandrijf- en pomptechniek. Vele technische verbeteringen en nieuwe ontwerpen zijn uit zijn brein ontsproten. De afgelopen jaren heeft hij zich intensief toegelegd op het omzetten van stroming in rivieren naar duurzame energie. Het resultaat van zijn inspanningen is de innovatieve Dolphin Tail, een uniek systeem dat naar zijn overtuiging straks wereldwijd kan worden ingezet. Dus ook in gebieden waar energie nu nog een schaars product is.

Een belangrijk voordeel van het systeem is ook dat het geen ecologische footprint achterlaat. Binnenvaartschepen ondervinden er geen enkele hinder van en het is uiterst vis- en milieuvriendelijk.

Pieneman: “Met dit project zijn we nu in een fase beland dat testen met een prototype kunnen worden uitgevoerd om een werkelijk beeld te krijgen van de onbegrensde energieopwekkende potentie van het systeem. Met vanzelfsprekend de daarbij behorende cijfermatige resultaten. Voor ons is het opwekken van energie in rivieren absoluut geen uitdaging meer, maar veel meer een bijna werkelijkheid. Net zoals een aantal jaren geleden bij wind het geval was, staat het opwekken van stromingsenergie nog in de kinderschoenen. En ontbeert het ons nog aan de juiste apparatuur om de uiteindelijke energieopbrengst te kunnen berekenen, maar ook hier wordt op internationaal niveau hard aan gewerkt. Stromingsenergie uit rivieren maakt de mondiale energievoorziening schoner en, in tegenstelling tot windenergie, zonne-energie en getijdenenergie, wekt het 24/7 duurzame energie op. Daarnaast worden we in het kader van de huidige energie transitie weer minder afhankelijk van energiebronnen die het klimaat veel te zwaar belasten en grote nadelige effecten hebben op het milieu.”

Voor de bouw en de samenstelling van alle componenten van het prototype is Dolphin Tail Energy Solution momenteel naarstig op zoek naar partijen die haar daarbij met raad en daad willen bijstaan en bereid zijn met hun specifieke kennis het concept verder te optimaliseren. Met als uiteindelijk doel om te zijner tijd gezamenlijk de Dolphin Tail in productie te nemen en wereldwijd in de markt te zetten. Alle denkbare technische tekeningen liggen kant en klaar om het prototype te gaan bouwen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.