Stremming sluis Hagestein door renovatie


Rijkswaterstaat renoveert de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek.

Een van de onderdelen van deze renovatie betreft de sluizen. Dat betekent dat de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein de komende jaren om de beurt gestremd zullen zijn. Zo is sluis Hagestein van 24 september tot en met 16 december 2018 gestremd.

In deze periode is geen scheepvaart mogelijk door sluis Hagestein. Verkeer vaart deze periode om via de Waal of het Amsterdam-Rijnkanaal. Sluis Amerongen is in het voorjaar van 2018 gerenoveerd en de renovatie van sluis Driel volgt in het voorjaar van 2019.

Renovatie sluis Hagestein

De renovatiewerkkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, het verduurzamen van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening en zwaardere schepen. Daarnaast worden in sluis Hagestein haalkommen voor de recreatievaart geplaatst.

Renoveren voor de toekomst

De totale renovatie van de 3 stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, het geschikt maken van de sluizen voor zwaardere schepen en het schilderen van de complexen. Ook realiseert Rijkswaterstaat in Amerongen een centraal bedieningsgebouw van waaruit het de drie stuwcomplexen gefaseerd centraal gaat bedienen. De renovatie is naar verwachting eind 2019 afgerond.

Stuwcomplex Driel

Met het stuwcomplex te Driel regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Geschiedenis van de sluizen

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. In een tijdbestek van 10 jaar zijn de 3 stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.