Stormvloedkering Hollandsche IJssel viert feest tijdens Open Monumentendag 2018


De Hollandsche IJsselkering bestaat dit jaar 60 jaar.

Bovendien krijgt de stormvloedkering de formele status van Rijksmonument uit de Wederopbouwperiode van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dat wordt gevierd tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2018.

De Hollandsche IJsselkering is het eerste kunstwerk van de Deltawerken (1958). Het bouwwerk bestaat uit twee enorme schuiven van ruim 80 m breed en 11,5 m hoog. Deze schuiven hangen aan staalkabels tussen twee heftorens van 45 m hoog. Gemiddeld is de kering 5 tot 6 keer per jaar gesloten om te voorkomen dat bij extreem hoogwater het land binnen dringt. De kering beschermt het laagst gelegen gebied van ons land.

Open Monumentendag 2018

De Hollandse IJsselkering is op die dag ook één van 8 deelnemende monumenten van Rijkswaterstaat die meedoet aan de landelijke Open Monumentendag. Op het terrein van de stormvloedkering is een informatiemarkt. Bezoekers kunnen bovendien rondleidingen volgen over het terrein en uitleg krijgen over diverse onderdelen van het complex. Ook de atoombunker aan de andere kant van de rivier is te bezichtigen. Ook is vlakbij de Hollandsche IJsselkering een mooie en interessante tentoonstelling te bezichtigen in het Dief en Duifhuisje, het kleinste museum van Nederland. De Historische Vereniging Capelle heeft met deze tentoonstelling, Ketensedijk, de ramp van ’53 en daarna, op bijzondere wijze in beeld gebracht wat er rond de dagen van de Watersnoodramp heeft plaatsgevonden. Deze tentoonstelling is aan de Nieuwe Laan 11, Capelle aan den IJssel.

Europees erfgoed

Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘In Europa’. Dat sluit aan op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Tijdens Open Monumentendag stelt Rijkswaterstaat een verscheidenheid aan bouwwerken met een internationale functie open voor het publiek. Vuurtorens en havenlichten, bruggen, sluizen en stuwen zijn belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, waarmee Rijkswaterstaat vanaf 1798 het gezicht van Nederland mede bepaalt. Iedereen is welkom om te komen kijken bij het Europees erfgoed van Rijkswaterstaat. Kijk voor een volledig overzicht de pagina Open Monumentendag 2018.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.