Stijgingen haventarieven voor 2019 in North Sea Port zitten onder de inflatie


Scheepvaart dat gebruikt maakt van North Sea Port dient daar bepaalde tarieven voor te betalen.

Voor 2019 kennen deze havengelden een beperkte stijging die zowat 25% lager ligt dan de verwachte inflatie.
Voor Vlissingen en Terneuzen stijgen de tarieven met 1,2% en voor Gent is dat 1,8%.

Daarnaast krijgen schepen die in North Sea Port in één reis zowel het Zeeuwse als het Gentse deel aandoen, vanaf 2019 50% korting. Tot nu toe dienden ze daarvoor tweemaal te betalen: één keer voor Vlissingen en Terneuzen, én nog één keer voor Gent.

North Sea Port stelde bij de fusie dat ook bedrijven er voordelen bij dienen te hebben. Met deze twee maatregelen – een beperkte prijsstijging en de korting voor een reis in beide landsdelen van de haven – zet North Sea Port deze belofte kracht bij. Daarnaast kunnen zeeschepen en binnenvaartschepen die voldoen aan bepaalde milieuvereisten en veiligheidsnormen, ook in 2019 nog genieten van kortingen.

Elk zeeschip of binnenvaartschip dat aanmeert in North Sea Port, haveninfrastructuur of dienstverlening gebruikt (zoals walstroom, drinkwater, steigers) dient aan het havenbedrijf havengelden te betalen. Met deze inkomsten vergroot North Sea Port de toegankelijkheid van de haven, wordt er infrastructuur aangelegd en onderhouden.

Eén havengebied: naar één tariefreglement

Momenteel gelden er voor het Zeeuwse en het Gentse deel van het havengebied afzonderlijke tariefreglementen. De bedoeling is om vanaf 2021 voor het hele grensoverschrijdende gebied van North Sea Port een enkel tariefreglement te hanteren, wat de klantvriendelijkheid verhoogt.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.