Stewards helpen schippers op 12 sluizen


Net als voorgaande jaren zet Rijkswaterstaat ook deze zomer weer stewards in op een aantal drukke of complexe sluizen.

De stewards assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Zo dragen zij bij aan vlot en veilig passeren van de sluis.

In de vakantieperiode neemt de drukte op de vaarwegen toe. Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten soms samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. De inzet van stewards helpt minder ervaren recreanten om hen onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passeren.

Werkzaamheden sluisstewards

Door sluisstewards in te zetten, zorgt Rijkswaterstaat er niet alleen voor dat het passeren van de sluis veilig gebeurt, maar ook dat het sneller gaat. Stewards werken onder supervisie van de sluisoperator. Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

– De instructies van de sluisoperator door te geven, bijvoorbeeld voor de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk
– Schippers te assisteren bij het aanmeren
– Het beantwoorden van vragen en het geven van informatie

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.