Start vervangen oeverconstructie Zuidhorn vanaf 11 februari 2019


Rijkswaterstaat start maandag 11 februari 2019 met het vervangen van de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

Dat levert enige hinder op voor omwonenden en het vaarverkeer. De werkzaamheden zijn halverwege april 2019 gereed.

Uit inspectie is gebleken dat de huidige houten damwand daar over een lengte van circa 500 m aan vervanging toe is. In het kader van een vlotte en veilige doorvaart op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, is de nieuw aan te brengen damwand van staal.

Werkzaamheden oeverconstructie Van Starkenborghkanaal Zuidhorn

De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd met kranen op pontons. Hierdoor is de waterweg Van Starkenborghkanaal op die locatie wat versmald. Bij het plaatsen van de damwanden kan trillings- en geluidsoverlast ontstaan.

De werkzaamheden starten maandag 11 februari 2019. De vervanging van de damwand wordt begin maart 2019 afgerond. De resterende werkzaamheden (vanaf het water) zijn in april 2019 gereed.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.