Start versterking primaire waterkering op Terschelling


Op 8 oktober 2018 starten op Terschelling de werkzaamheden om de primaire waterkering te versterken.

Op ongeveer 22 locaties zijn aanvullingen met zand nodig. Daarna voldoet de waterkering voor de komende 50 jaar aan het hoogste niveau voor waterveiligheid.

Directeur Mieke Attema (Rijkswaterstaat) en wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema (gemeente Terschelling) geven maandag 8 oktober 2018 op Terschelling het startsein voor de werkzaamheden.

Zandaanvullingen waterkering Terschelling

De primaire waterkering biedt veiligheid tegen overstroming vanuit de Noordzee en Waddenzee en is de begrenzing waarbinnen de rijksoverheid het hoogste waterveiligheidsniveau garandeert. Aan de Noordzeezijde van Terschelling is het een zogenoemde zandige waterkering, waarvan de hoogte en sterkte worden gecontroleerd. Op Terschelling voldoet de waterkering tussen West aan Zee (paal 8) en Formerum (paal 12) aan de wettelijke veiligheidseisen. Hier ligt voldoende zand in de duinen. In de brede kering (vanaf paal 12 tot paal 18) zijn meerdere locaties die wel aangevuld moeten worden met zand.

Werkzaamheden waterkering Terschelling

De werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Ze bestaan uit het realiseren van zandaanvullingen op circa 22 locaties en deellocaties in de zandige primaire waterkering van Terschelling. Deze zandaanvullingen variƫren in grootte van ruim 3 tot 3.880 m3. De oppervlaktes variƫren van enkele vierkante meters tot ongeveer een hectare. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk. De ecologische monitoring tijdens het werk doet Staatsbosbeheer.

Zandtransport en tijdelijke omleidingen Terschelling

Ten behoeve van de zandaanvullingen wordt zand gewonnen in het open duingebied op ongeveer 1 km ten noorden van het dorp Formerum. In de huidige situatie bestaat dit gebied uit een zanddijk, die is aangelegd in een laagte. De circa 13.000 m3 zand wordt op de zandwinlocatie afgegraven met een kraan en direct in vrachtwagens of trekkerdumpers geladen om te vervoeren naar de aanvullocaties.

Een groot deel van de transportroutes loopt over openbare wegen buiten het duingebied, via de polder en de dorpen. Het transport vindt zo veel mogelijk plaats over bestaande (verharde) wegen of paden. In verband met de veiligheid zullen tijdens de werkzaamheden fietspaden langs de transportroute worden afgesloten voor publiek. De omleidingen worden ter plaatse door borden aangegeven.

Starthandeling

Directeur Mieke Attema (Rijkswaterstaat) en wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema (gemeente Terschelling) geven maandag 8 oktober 2018 om 11.00 uur het startsein voor de werkzaamheden. Dat zal zijn in het duingebied bij de zandwinlocatie ten noorden van het Formerumerbos op Terschelling.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.