Start-ups Dronequest en Cursor Asset Management vestigen zich in Eemshaven


Start-ups Dronequest en Cursor Asset Management hebben gekozen om zich te vestigen in de Eemshaven.

De start-ups zullen zitting nemen in verzamelgebouw Nijlicht, waarin sinds kort een zogeheten ‘incubator’, een broedplaats voor start-ups en scale-ups, in de offshore energie gevestigd is.

Dronequest houdt zich bezig met inspecties van industriële installaties voor onder andere de offshore windindustrie. Door het gebruik van (big)data, verzameld door drones, kan Dronequest voorspellen wanneer een installatie gaat falen, risico’s kwantificeren en is het bedrijf in staat investeringsbeslissingen beter te onderbouwen. Start-up Cursor Asset Management heeft een algoritme ontwikkeld waarmee deze data kan worden geanalyseerd, waardoor schades aan bijvoorbeeld windmolens snel in beeld komen. Simon-Robert Voogd, eigenaar van Dronequest en Cursor Asset Management: “De incubator in de Eemshaven is voor ons de perfecte locatie om ons bedrijf naar een hoger level te tillen en ons bestaande klantenbestand uit te bouwen. Het netwerk dat Groningen Seaports en NNOW ons biedt is essentieel voor het bereiken van onze markt.”

Verzamelgebouw Nijlicht

Groningen Seaports verhuurt een deel van het kantoorgebouw Nijlicht in de Eemshaven aan start-ups en scale-ups die geïnteresseerd zijn in offshore wind gerelateerde bedrijvigheid. Het havenbedrijf poogt hiermee innovatie in het offshore windcluster in de Eemshaven te stimuleren. Heleen van Wijk, initiator van de start-up hub vanuit Groningen Seaports: “We zijn erg verheugd met de vestiging van Dronequest en Cursor Asset Management in onze incubator. De innovatieve technieken van deze start-ups zijn een geweldige aanvulling op ons innovatie ecosysteem en bieden veel kansen in efficiënter en duurzamer onderhoud van bijvoorbeeld windturbines en zijn daarmee een belangrijke schakel in een markt die steeds duurzamer en efficiënter wil opereren.”

Samenwerking

Groningen Seaports werkt voor dit initiatief nauw samen met Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW), Economic Board Groningen (EBG), de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en Flinc, gespecialiseerd in de groei van start-ups. Het initiatief is onderdeel van de zogeheten ‘MOI Communities’. Dirk Jan Hummel, projectleider vanuit NNOW: “Partijen als Dronequest en Cursor Asset Management zijn precies waar wij op inzetten. Door start-ups als deze te verbinden met ons netwerk tillen we de offshore wind business in Noord-Nederland gezamenlijk naar een hoger niveau. Innoveren doe je samen!”

Veel voordelen

Start-ups die geïnteresseerd zijn kunnen onder andere rekenen op goedkope maar kwalitatief goede huisvesting in de Eemshaven. Daarnaast biedt deelname vooral veel voordelen op het gebied van toegang tot de juiste personen in de wind gerelateerde bedrijvigheid in de Eemshaven en andere wind gerelateerde netwerken. De Eemshaven heeft zich in de afgelopen jaren immers enorm ontwikkeld tot offshore windhaven. De start-ups die zich in Nijlicht vestigen krijgen bovendien een plek in zogenaamde accelerator programma’s.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.