Sneller en veilig internationaal transport van elektronisch afval mogelijk


Voor het eerst is het mogelijk gebleken om elektronisch afval versneld te vervoeren van Nederland naar Oostenrijk.

Deze landen hebben de nationale procedures op elkaar afgestemd. Dit betekent dat het Nederlandse recyclingbedrijf HKS Metals veel sneller elektronisch afval naar Oostenrijk kan afvoeren. De materialen worden in Oostenrijk gescheiden en geschikt gemaakt voor een tweede leven.

Zonder de inspanningen zou veel meer tijd nodig zijn geweest om de benodigde toestemming te krijgen van de landen die betrokken zijn bij het transport. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakt deel uit van een internationale werkgroep die dit resultaat heeft bereikt.

Het versnellen en vergemakkelijken van transporten tussen recyclers in Europa, stimuleert de productie en het hergebruik van grondstoffen. Dit brengt ook de circulaire economie dichterbij. Alle betrokken partijen profiteren van het resultaat. Zij hebben minder papierwerk. Het exporterende bedrijf kan sneller werken. De vergunningverleners en toezichthouders kunnen hun tijd steken in risicovollere en illegale transporten. De proef betrof transport tussen goedgekeurde bedrijven (VGI’s); een belangrijke waarborg voor een veilige en verantwoorde verwerking van afval. Controles blijven mogelijk; partijen moeten een transport zoals gebruikelijk 3 dagen vooraf melden.

Dit succes creëert mogelijkheden voor andere landen en afvalstromen. De betrokken landen maken deel uit van een werkgroep in het kader van de Internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR). Dit samenwerkingsverband is een initiatief van Nederland, het VK, Frankrijk en Vlaanderen en heeft tot doel de circulaire economie in het Noordzeegebied te stimuleren, door de handel in en het transport van secundaire grondstoffen te stimuleren.

Bron: ILT

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.