Smeulbrand in Antwerpse haven afgelopen weekend


De eerder ingestelde evacuatiezone werd gisteren vrijgegeven voor bedrijven en verkeer.

Er kan lokaal nog geurhinder zijn, maar er is geen enkel gezondheidsrisico. De gemeentelijke rampenfase wordt stopgezet.

De evacuatieperimeter die werd ingesteld op zondagmorgen is nu volledig afgeschaft. Wel werd gisterenavond een operationele zone afgebakend in de buurt om de hulpdiensten de nodige ruimte te geven om te werken, niet voor gezondheidsredenen. Alleen mensen die er moesten zijn (werknemers, hulpdiensten,…) kregen toegang tot deze zone. De toegang tot de bedrijven is daar mogelijk in overleg met de hulpdiensten ter plaatse.

De hulpdiensten bevestigen dat het veilig is om in de zone opnieuw aan het werk te gaan. Er kan nog geurhinder optreden, maar deze is onschadelijk in lage concentraties. Dr. Haenen van de Federale Gezondheidsinspectie en lid van de gemeentelijke veiligheidscel benadrukt dat het hier geen kankerverwekkend of giftig product betreft. Dankzij de evacuatie zijn gezondheidsrisico’s vermeden. En buiten de geëvacueerde zone was er nooit gevaar voor de volksgezondheid.

De haven wordt opnieuw volledig vrijgegeven voor het scheepvaartverkeer. Die ondervond weinig hinder tijdens het incident.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.